Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

Ενημέρωση για τη νέα ΣΣΕ

 

 

ΠΑΣΥΜΗΤΕ        ΠΣΥΠ ΕΡΤ        ΣΕΚΟΧΕΡΤ

Ενημέρωση για τη νέα ΣΣΕ

Αγία Παρασκευή  15  Ιανουαρίου 2024

Συναδέλφισσες συνάδελφοι ,

Προτεραιότητα των Σωματείων μας και των εργαζομένων είναι με τη νέα ΣΣΕ να επιστρέψουν επιτέλους τα μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα που έχουν καταργηθεί στην ΕΡΤ.

Ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ ως η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση στην ΕΡΤ, στις 7/12/2023 κάλεσε όλα τα σωματεία προκειμένου να συντάξουμε την πρόσκληση προς τη Διοίκηση της ΕΡΤ, για διαπραγματεύσεις και το πλαίσιο των αιτημάτων, για τη ΣΣΕ, με την ισότιμη συμμετοχή όλων.

Ακολούθησαν συναντήσεις και συζητήσεις όπου εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια διαλόγου για την κοινή προσπάθεια. Τα Σωματεία ΕΕΕΡΤ, ΠΑΣΥΠΑΤΕΚΑΛ και το Σωματείο Σκηνοθετών & Διευθυντών Παραγωγής ΜΜΕ, διαφώνησαν  στην  πρόταση, για κοινή πρόσκληση, αντίθετα σε αυτά που ορίζει ο νόμος, ότι ικανότητα για σύναψη Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην Επιχείρηση.

Όπως ενημερώσαμε με το από 29/12/2023 Δελτίο Τύπου, ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ στις 21/12/2023, επίδωσε στην ΕΡΤ την εξώδικη πρόσκληση για έναρξη διαπραγματεύσεων, όπως είχε υποχρέωση.

Ας δούμε τι ισχύει

Ο Ν.1876/1990 περί Συλλογικών Συμβάσεων και οι διατάξεις του έχουν αναγκαστικό χαρακτήρα.

Ειδικότερα στο άρθρο 6 παρ.1  ορίζεται ότι  «… από την πλευρά των εργαζομένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στο πεδίο ισχύος της συλλογικής σύμβασης εργασίας. » 

Στο άρθρο 6 παρ.2  «Κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων  είναι  ο  αριθμός των εργαζομένων που ψήφισε στις τελευταίες εκλογές για ανάδειξη διοίκησης... »

Και στο άρθρο 4 παρ.5  «Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων της ίδιας επιχείρησης …. δικαιούνται να παρέμβουν στις διαπραγματεύσεις που τους αφορούν. Εφ’ όσον συνυπογράφουν τη ΣΣΕ δεσμεύονται απ’ αυτήν. »  

Η ΕΕΕΡΤ, ο ΠΑΣΥΠΑΤΕΚΑΛ και το Σωματείο Σκηνοθετών & Διευθυντών Παραγωγής ΜΜΕ,  διαφώνησαν στην κοινή πρόσκληση προς την ΕΡΤ. Σε μεταγενέστερο χρόνο, εν κρυπτώ, απέστειλαν ξεχωριστή εξώδικη καταγγελία στην  ΕΡΤ, επικαλούμενοι ότι εκπροσωπούν τις πιο σπουδαίες ειδικότητες, αγνοώντας τα παραπάνω και θέτοντας τη θεσμική διαδικασία της ΣΣΕ σε καθυστέρηση και αμφισβήτηση. 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι ,

Η ικανότητα σύναψης έγκυρης ΣΣΕ και η αντιπροσωπευτικότητα ορίζονται με σαφήνεια από το Νόμο και δεν καθορίζονται από τις σχέσεις συνδικαλιστών, Διοίκησης, ή άλλες επιδιώξεις. Στη συλλογική διαπραγμάτευση  οφείλουμε  να  καταθέσουμε και να διεκδικήσουμε με σθένος τα δίκαια αιτήματα των εργαζόμενων, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες  τους.

Εμείς με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σεβασμό στην δουλειά και στην προσφορά όλων των εργαζόμενων της ΕΡΤ, καλούμε για άλλη μια φορά όλα τα σωματεία να καταρτίσουμε ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο ΣΣΕ  και να χαράξουμε ένα ισχυρό διαπραγματευτικό πλάνο για την υπογραφή μιας νέας δίκαιης και καλύτερης ΣΣΕ.

Η Διοίκηση να σταματήσει να κοκορεύεται με αυτά που οι εργαζόμενοι έχουν πετύχει και να προσέλθει τώρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να αποδείξει αυτά που αναφέρει στην τελευταία επιστολή της. 

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ  !

                                                                                        Τα ΔΣ των Σωματείων

                                                         ΠΑΣΥΜΗΤΕ – ΠΣΥΠ ΕΡΤ – ΣΕΚΟΧΕΡΤ

 

 

 

 

 

 
GO_TO_TOP