Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

.Ενημέρωση

Προς τους συναδέλφους

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 έγινε κατάθεση από την ΕΡΤ Α.Ε. σε όσους αναβίωσαν τη σύμβασή τους, του ποσού εκκαθάρισης μισθοδοσίας του τριμήνου (Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου 2015), σύμφωνα με τις Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του Ν. 4324/15 (ΦΕΚ-44 Α/29-4-15) από Γ.Γ.Ε.Ε. (αρ.πρωτ. 8946/27-5-15).

Σας επισημαίνουμε ότι χρειάζεται να προσκομίσετε επικυρωμένο & πιστοποιημένο αντίγραφο του τίτλου/τίτλων σπουδών ή πτυχίων των οποίων ζητείται η αναγνώριση (επίσημη μετάφραση στην Ελληνική για κάθε έγγραφο) ή/και δεξιοτήτων σας με σχετική αιτηση προς την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Δκοικητικών Υπηρεσιών ΕΡΤ Α.Ε.. για να ληφθούν υπόψη.

Η Αίτηση πρέπει να κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου της ΕΡΤ Α.Ε. (Ρ009, Ραδιομέγαρο ΕΡΤ, Λ. Μεσογείων 432- 15342 Αγία Παρασκευή, τηλ. 210-6066007). 09:00-17:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210-6075688.
 
GO_TO_TOP