Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

Ανακοίνωση ΕΡΤ Α.Ε.: Το νέο Οργανόγραμμα Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε.

Το νέο Οργανόγραμμα Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε.

ΤΡΙΤΗ, 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, αποφασίζει και εγκρίνει το Οργανόγραμμα της ΕΡΤ Α.Ε., το οποίο θέτει σε εφαρμογή. Για την πλήρωση των θέσεων των Γενικών Διευθυντών θα δημοσιευθεί άμεσα σχετική εσωτερική πρόσκληση. Στη συνέχεια, θα προκηρυχθούν οι λοιπές θέσεις ευθύνης, προκειμένου να στελεχωθούν το συντομότερο δυνατό, ώστε να καταστεί δυνατή η εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας. Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος να επιφέρει τυχόν απαιτούμενες γραμματικές, λεκτικές διορθώσεις και, κατόπιν αυτού, να φροντίσει για την ανάρτησή του στη διαύγεια και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει τις τροποποιήσεις που τυχόν θα διαπιστωθεί ότι απαιτούνται μετά τη θέση σε εφαρμογή του εγκριθέντος Οργανογράμματος, για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών της εταιρίας.

Δείτε το νέο Οργανόγραμμα σε μορφή pdf : ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΡΤ

https://company.ert.gr/

 
GO_TO_TOP