Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

Απάντηση της ΕΡΤ στην ανακοίνωση των τριών Σωματείων

ΕΡΤ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Πέμπτη, 02.06.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε απάντηση της από 31 Μαΐου 2016 κοινής ανακοίνωσης σωματείων της ΕΡΤ (ΠΑΣΥΜΗΤΕ, ΠΑΣΤΕΔ, ΠΑΣΥΜΑΤΕΚΑΛ), η Διοίκηση της ΕΡΤ επισημαίνει τα κάτωθι:

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια κατά το τελευταίο έτος για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ με το σύνολο των δομών της, αξιοποιώντας τον πιο πολύτιμο πόρο της, που δεν είναι άλλος από τους ανθρώπους της.

Δυστυχώς, τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων φαίνεται ότι αγνοούν κάποιες διαστάσεις της πραγματικότητας, δημιουργώντας στρεβλές εντυπώσεις σχετικά με δήθεν κωλυσιεργίες και αυταρχικές συμπεριφορές της Διοίκησης. Ειδικότερα:

  1. Η ΕΡΤ δεν δύναται εκ του νόμου να καταβάλει επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας. Και τούτο, διότι η αποκλειστική προθεσμία έκδοσης της απαιτούμενης ΚΥΑ, που προέβλεπε ο νόμος 4024/2011 είχε ήδη εκπνεύσει, πριν από την αναβίωση των συμβάσεων των εργαζομένων. Για την καταβολή του εν λόγω επιδόματος, απαιτείται τροποποίηση της σχετικής διάταξης και η Διοίκηση της ΕΡΤ, ενστερνιζόμενη το δίκαιο του αιτήματος των εργαζομένων, έχει υποβάλει σχετική πρόταση προς τα συναρμόδια υπουργεία. Αυτό όφειλαν να το γνωρίζουν οι συντάκτες της ανακοίνωσης.
  2. Σε ό,τι αφορά στο αίτημα των εργαζομένων για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των προσληφθέντων με το ΠΔ 164/2004, η ΕΡΤ αναμένει την έκδοση αποφάσεων στις δίκες που εκκρεμούν μεταξύ των εργαζομένων και του Ειδικού Διαχειριστή, ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου. Γεγονός, επίσης γνωστό στους συντάκτες της ανακοίνωσης.
  3. Η ΕΡΤ καταβάλλει στο ακέραιο όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, αργίες, νυκτερινή απασχόληση, απασχόληση κατά Κυριακές και αργίες). Γεγονός γνωστό στους πάντες και ιδίως στους ίδιους τους εργαζόμενους της ΕΡΤ.
  4. Επίσης, η ΕΡΤ καταβάλλει στο ακέραιο όλες τις προβλεπόμενες από τον ν. 4336/2015 αποζημιώσεις για τις εντός και εκτός της επικράτειας μετακινήσεις του προσωπικού της. Γεγονός, επίσης γνωστό στους πάντες και ιδίως στους ίδιους τους εργαζόμενους της ΕΡΤ.
  5. Η ΕΡΤ εξασφάλισε σε εξαιρετικά εξορθολογισμένες τιμές τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα, τα οποία προσφέρει δωρεάν προς όλους τους Έλληνες πολίτες. Αυτό επετεύχθη στο πλαίσιο της ορθής οικονομικής διαχείρισης και, για τον ίδιο λόγο, η Διοίκηση έχει αποφασίσει να αποστείλει για την κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο ολιγομελή ομάδα δημοσιογράφων, στους οποίους θα προστεθεί και ομάδα τεχνικών, υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος μετακίνησης και παραμονής αυτών είναι μικρότερο του κόστους μίσθωσης των αντίστοιχων υπηρεσιών από τοπικούς παρόχους. Σε κάθε περίπτωση η ΕΡΤ, με την απόλυτη συμβολή των εργαζομένων της, εγγυάται την άρτια – από κάθε άποψη - κάλυψη και μετάδοση του σημαντικού αυτού γεγονότος.
  6. Η Διοίκηση της ΕΡΤ, αποσκοπώντας αφενός στη λειτουργία όλων των δομών και αφετέρου στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της έναντι των εργαζομένων της με τη χορήγηση των οφειλόμενων ρεπό και αδειών, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να καλύψει διαπιστωμένες ελλείψεις προσωπικού σε συγκεκριμένες ειδικότητες (π.χ. στους ηχολήπτες), μέσα από νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, με την από 31 Μαρτίου 2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ζητήθηκε η υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ηχοληπτών ραδιοφωνικού προγράμματος (25 οκτάωρες βάρδιες εβδομαδιαίως από 5 εξειδικευμένους ηχολήπτες με πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία). Υποβλήθηκαν προσφορές από τρεις εταιρείες και η σύμβαση κατακυρώθηκε στον μειοδότη, με μηνιαίο κόστος €1.500 για κάθε ηχολήπτη, ποσό το οποίο όχι μόνο δεν υπερβαίνει, αλλά αντίθετα υπολείπεται κατά πολύ του μέσου μισθολογικού κόστους της εταιρείας για αντίστοιχη ειδικότητα. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η χορήγηση των οφειλόμενων ρεπό και αδειών των εργαζομένων, χωρίς να διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της ΕΡΤ και κυρίως χωρίς να περιορισθεί το εκπεμπόμενο πρόγραμμα.
  7. Είναι απολύτως ψευδής ο ισχυρισμός περί μονομερούς κατάρτισης του κανονιστικού πλαισίου της ΕΡΤ. Τα σχέδια όλων των Κανονισμών, συμπεριλαμβανομένου του Οργανογράμματος, καταρτίσθηκαν όπως ο νόμος ορίζει, τέθηκαν σε διαβούλευση με το σύνολο των εργαζομένων και με τις συνδικαλιστικές τους ενώσεις και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ. Οι Περιφερειακοί Σταθμοί εντάχθηκαν οργανικά στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης, τα δε Κέντρα Εκπομπής στη Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας. Στο πλαίσιο της εξοικονόμησης πόρων και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ζητήθηκε από εργαζόμενους που υπηρετούν στην Περιφέρεια και έχουν τις σχετικές ικανότητες και δεξιότητες, να εκπαιδευτούν, εφόσον το επιθυμούν, στη χρήση ψηφιακής κάμερας, για την παραγωγή πρωτογενούς οπτικοακουστικού υλικού. Αυτό, όχι μόνο δεν αποτελεί «υποβάθμιση και απαξίωση» αλλά, αντίθετα, αναβάθμιση των εργαζομένων της ΕΡΤ και μέσο διασφάλισης της παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος και από την Περιφέρεια.

Ο εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ της Διοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζομένων πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εκατέρωθεν υποβολή ρεαλιστικών, εφικτών και αποτελεσματικών προτάσεων, που θα στοχεύουν στη βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και – κυρίως – στην αλήθεια.


 
GO_TO_TOP