Αποστολή συνδέσμου μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.