Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΤ

Εξώδικη διαμαρτυρία-ΔΗΛΩΣΗ

Αγία Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Αρ. Πρωτ. : 298

Της επιχειρησιακής πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΤ ΑΕ (ΠΑΣΥΜΗΤΕ)», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Λ. Μεσογείων, αρ. 432, με ΑΦΜ 997779073 νομίμως εκπροσωπούμενης.

                                  ΠΡΟΣ - ΚΑΤΑ

1)       Ιωάννη Δρόσο,  Διευθύνοντα Σύμβουλο  ΕΡΤ Α.Ε.

2)       Νικόλαο Μερτζάνη, Εντεταμένο Σύμβουλο Ενημέρωσης ΕΡΤ Α.Ε.

3)       Ευάγγελο Λουριδά, Γενικό Δ/ντη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΡΤ Α.Ε.

4)       Ιωάννη Σμυρλάκη,  Γενικό Δ/ντη Ενημέρωσης  ΕΡΤ Α.Ε.

5)       Γιώργο Σιούλα,  Γενικό Δ/ντη Τηλεόρασης ΕΡΤ Α.Ε.

6)       Φίλο Πέτρο,  Γενικό Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΡΤ Α.Ε

7)       Ιωάννη Βουγιουκλάκη,  Γενικό Δ/ντη  Nέων Μέσων ΕΡΤ Α.Ε

8)       Αλέξανδρο Κάντερ Μπάξ,  Γενικό Δ/ντη ΕΡΤ 3.

εδρευόντων όλων στην Λ. Μεσογείων αρ. 432 ( Ραδιομέγαρο ΕΡΤ ΑΕ) εκ της εργασίας τους

 

----------------------------------------------------

 

Όπως γνωρίζετε ο Σύλλογος μας εκπροσωπεί το σύνολο σχεδόν των τεχνικών της ΕΡΤ ΑΕ και είναι ενεργός άνω των 40 ετών στην επιχείρηση.

Ο νόμος 4324/2015 αναβίωσε τις εργασιακές μας σχέσεις με την ΕΡΤ ΑΕ και εμείς έκτοτε είμαστε στις επάλξεις για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, δεδομένου ότι αποτελούμε τη ραχοκοκαλιά του τεχνικού παραγωγικού και λειτουργικού δυναμικού της.

Ωστόσο, αν και δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας, αν και με τις  άοκνες προσπάθειες μας η ΕΡΤ ΑΕ λειτουργεί παραγωγικά σε όλες τις Υπηρεσιακές Τεχνικές  Μονάδες σε όλη την Ελλάδα, αν και  σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έφτασε να εκπέμπει και αυτόνομα ψηφιακά, αντιληφθήκαμε εδώ και αρκετό καιρό, ότι ο παραγκωνισμός των υπηρεσιών μας βαίνει αυξανόμενος και μάλιστα χωρίς κανένα δικαιολογητικό λόγο και προς ζημία της ΕΡΤ ΑΕ, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ιδιωτικές εταιρίες για την κάλυψη των εξωτερικών τηλεοπτικών λήψεων με κάθε τεχνικό μέσο που μπορεί να χρειαστεί δηλ.  OB VAN, αυτοκίνητα δορυφορικής εκπομπής, φορητά τηλεοπτικά συνεργεία κλπ.

 Εξ' άλλου αν και το τεχνικό προσωπικό της ΕΡΤ Α.Ε. διαχρονικά έχει υψηλή κατάρτιση και δεκαετίες πείρας, παρ’ όλα αυτά από την ημεροχρονολογία επανόδου μας στην υπηρεσία υπάρχει κλίμα αποστράτευσης μας από τις εξωτερικές μεταδόσεις.

Ειδικότερα, παγιώθηκε το κλίμα αυτό από το έτος 2017 και συγκεκριμένα από την 17η Μαρτίου 2017,  όταν ο τότε Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ ΑΕ  εξέδωσε την με αριθμό πρωτοκόλλου 4058 απόφαση με θέμα : <<Σύστημα διάθεσης – Διαχείρισης τεχνικών  μέσων και προσωπικού της ΕΡΤ – Α.Ε.>>, μέσω της οποίας έγινε μία μη σύννομη παρέμβαση στη διαχείριση του τρόπου ανάθεσης των εξωτερικών μεταδόσεων στα τμήματα της ΕΡΤ ΑΕ, έναντι των  ιδιωτικών, η οποία έκτοτε συνεχίζεται  εντεινόμενη με αλόγιστο τρόπο, εφόσον σε πάμπολες περιπτώσεις ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ και χρησιμοποιούνται χωρίς καμία σοβαρή αιτία ιδιωτικά, χωρίς μάλιστα να τηρείται καν η αρχή του μειοδοτικού διαγωνισμού και της αιτιολόγησης της αδυναμίας χρήσης των μέσων της ΕΡΤ ΑΕ.

Τόσο λοιπόν η ανωτέρω απόφαση όσο  και ο τρόπος που έχει γίνει χρήση αυτής, έρχεται σε αντίθεση με το υπάρχον νομικό πλαίσιο που αφορά τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως εκσυγχρονίστηκε με την προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ( Ν. 4412/2016 ) και εφαρμόζεται πάγια στην ΕΡΤ ΑΕ .

Αφ' ενός διότι το δημόσιο συμφέρον απαιτεί τα χρήματα που δαπανώνται για να αμειφθούν ιδιωτικές εταιρίες κατ’ αρχήν να διατεθούν για την ανανέωση του εξοπλισμού μας και την πρόσληψη νέων υπαλλήλων τεχνικών.

Στη συνέχεια και διότι διαπιστώσαμε ότι οι άνω προμήθειες των ιδιωτικών υπηρεσιών σε ετήσια βάση στον κλάδο, ξεπερνούν κατά πολύ  το κατώτατο επιτρεπόμενο στον άνω νόμο όριο και συνεπώς  η απ’ ευθείας ανάθεση μέρους αυτών, συνιστά κατάτμηση των δαπανών και έτσι "παράκαμψη" του άνω νομοθετικού πλαισίου που απαγορεύεται ρητά και στην περίπτωση των εξωτερικών μεταδόσεων.

Εξ' άλλου έχουν πέσει στην αντίληψη μας και αρκετές περιπτώσεις αλόγιστων δαπανών που μπορούν ακόμα και να χαρακτηριστούν ως "υπερτιμολογήσεις", αφού  διαφέρουν σημαντικά η αρχική πρόβλεψη με το τελικό τιμολόγιο, δηλαδή, ενώ έχει προϋπολογιστεί χαμηλότερο κόστος,  κατόπιν χρεώνονται επιπλέον παροχές και υπηρεσίες που το ανεβάζουν δυσανάλογα και αποτελούν δαπάνες χωρίς κανένα δικαιολογητικό λόγο, αφού ήδη η ΕΡΤ ΑΕ διαθέτει τα επιπλέον υλικά, όπως ράγες, steadicam, φακούς, γεννήτριες, φώτα, Κ.Λ.Π.. Επίσης κατ’ επανάληψη έχει παρατηρηθεί και η υποστελέχωση αυτών των συνεργείων, χωρίς το σύνολο των αναγκαίων ειδικοτήτων και χωρίς τα απαιτούμενα πτυχία που προβλέπονται για τη λειτουργία τους.

Καλά γνωρίζετε ότι η ΕΡΤ Α.Ε. έχει δικά της τεχνικά μέσα και εξειδικευμένο τεχνικό δυναμικό, μόνο δε στην περίπτωση που αδυνατεί πραγματικά και αποδεδειγμένα να  καλύψει ορισμένα γεγονότα, μπορεί να ανατίθεται σε ιδιωτικά συνεργεία η κάλυψη τους και αυτό μόνο κατόπιν αιτιολογικής έκθεσης νομιμότητας και σκοπιμότητας και κατόπιν ειδικής διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας των υπηρεσιών αυτών.

Έτσι, ενώ επανειλημμένα  σας έχουμε εκθέσει το παραπάνω  ζήτημα, ενώ τακτικά εγγράφως και προφορικώς σας έχουμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας και έχουμε διαμαρτυρηθεί έντονα  για τον τρόπο που σεις οι ίδιοι διαχειρίζεστε αυτές τις αναθέσεις και ενώ σας έχουμε  εκθέσει συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου δαπανώνται ποσά πολλαπλάσια του κόστους λειτουργίας των συνεργείων της ΕΡΤ ΑΕ,

Παρ’ όλα αυτά η πρακτική αυτή της κατ' αποκοπήν ανάθεσης σε ιδιώτες έχει ενταθεί κατά την προεκλογική περίοδο των Ευρωεκλογών και των Αυτοδιοικητικών Εκλογών 2019 και ανησυχούμε ότι θα ενταθεί περαιτέρω, το επόμενο χρονικό διάστημα λόγω των αυξημένων αναγκών τηλεοπτικής κάλυψης των Εθνικών Εκλογών, που έχουν προκηρυχτεί για τις 7 Ιουλίου 2019.

 

Σας δηλώνουμε ότι δεν θα δεχτούμε να ενοικιάζεται τηλεοπτικός εξοπλισμός σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ η ΕΡΤ έχει την δυνατότητα και το προσωπικό να καλύψει με δικά της μέσα μεγάλο ποσοστό αυτών των αναγκών, ούτε θα δεχτούμε να γίνονται τέτοιου είδους αναθέσεις σε ιδιωτικές εταιρίες με τη χρήση του μητρώου συνεργατών και χωρίς να υπάρχει αιτιολογική έκθεση για  το λόγο  και διαγωνιστική διαδικασία για το κόστος (όπως προβλέπει ο νόμος), έτσι να επιλέγονται αυθαίρετα ιδιωτικές εταιρίες, την ίδια στιγμή που ο εξοπλισμός της ΕΡΤ δεν χρησιμοποιείται.

Έτσι, και προκείμενου να διαφυλάξουμε τις εργασιακές συνθήκες, άλλα και τα συμφέροντα της ΕΡΤ ΑΕ, διαμαρτυρόμαστε έντονα ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ και  ενημερώνουμε με την παρούσα ότι την επόμενη φορά που θα συμβεί χρήση ιδιωτών χωρίς αιτιολόγηση και νόμιμη διαδικασία η αντίδραση μας θα είναι άμεση με όποια συνδικαλιστικά και  ένδικα μέσα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε κατά των ενεργειών αυτών που θίγουν τον πυρήνα της εργασιακής μας σχέσης και προοπτικής με την ΕΡΤ ΑΕ.

 

 

Αγία Παρασκευή 14 Ιουνίου

 ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΠΑΣΥΜΗΤΕ

 
GO_TO_TOP