Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

Προκύρηξη Εκλογών ΠΑΣΥΜΗΤΕ στις 16 Νοεμβρίου 2023

 

Αγία Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2023

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η   Ε Φ Ο Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

 

ΠΡΟΣ : Όλα τα μέλη του Συλλόγου

 

 Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η    Ε  Κ  Λ  Ο  Γ  Ω  Ν

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, που έγινε την Τρίτη  17 Οκτωβρίου 2023

αποφάσισε

Τη σύσταση τριών Εκλογικών Τμημάτων, ως ακολούθως :

 • Ραδιομέγαρο         Λεωφ. Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή
 • Κατεχάκη           Λεωφ. Μεσογείων 136, Αθήνα
 • ΕΡΤ 3 Λεωφ. Στρατού 1 & Καυταντζόγλου, Θεσσαλονίκη

 

Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία, ενώπιον Δικαστικού Αντιπροσώπου για την Εκλογή της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών των παραπάνω Εκλογικών Τμημάτων, για τη  διενέργεια  Εκλογών προς  ανάδειξη  νέων Οργάνων  Διοίκησης  (ΔΣ, ΕΕ) και Αντιπροσώπων στις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (ΠΟΣΠΕΡΤ, ΕΚΑ ).

 1. ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 2. ΤΟΠIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΧΑΚΗ
 3. ΤΟΠIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΕΡΤ 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι Εφορευτικές Επιτροπές που εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ενώπιον Δικαστικού Αντιπροσώπου είναι :

 1. Για την ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ (Ραδιομέγαρο - Λεωφ. Μεσoγείωv 432)

Μιχαηλίδης Γεώργιος      

Μιχαλόπουλος Μιχαήλ    

Ντανάσης Δημήτριος      

Παντελιάδης Αργύριος    

Παπακυρίτση  Μαρία      

 1. 2. Για την ΤΟΠIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ  ΚΑΤΕΧΑΚΗ  (Λεωφ. Μεσoγείωv 136)

Βάτσης Κωνσταντίνος    

Μαυρίδης Ανδρέας         

Τζιβάρας Νικόλαος         

 1. Για την ΤΟΠIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΕΡΤ3 (Λεωφ. Στρατού 1 & Καυτατζόγλου)

Μαραγκάκης Νικόλαος

Παπαργυρίου Κωνσταντίνος

Πορτοκαλίδης Κωνσταντίνος

Η Γενική Συνέλευση  αποφάσισε οι εκλογές του Συλλόγου να διενεργηθούν με ψήφο σε φυσική και σε ψηφιακή κάλπη. Για το σκοπό αυτό η ηλεκτρονική ψηφοφορία αποφασίστηκε να διενεργηθεί μέσω της πιστοποιημένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ψηφοφοριών ElectoBox. Ως εκ τούτου  όσοι εργαζόμενοι - μέλη του Σωματείου μας υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες στην έδρα των οποίων δεν έχει συσταθεί εκλογικό τμήμα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέσω της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας ψηφοφοριών. Την ίδια δυνατότητα έχουν και όσα μέλη, που για υπηρεσιακούς και άλλους λόγους, αδυνατούν να προσέλθουν στα εκλογικά τμήματα που έχουν συσταθεί. Σχετικά με τη διαδικασία της  ηλεκτρονικής ψήφου  η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα ενημερώσει έγκαιρα τα μέλη.

Τέλος η Γενική Συνέλευση  αποφάσισε να υπάρχει δυνατότητα οικονομικής τακτοποίησης των μελών έως και την ημέρα των Εκλογών.

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---

 1. Έπειτα από τα παραπάνω η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συνεδρίασε στις 20 Οκτωβρίου 2023 και αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη αρχαιρεσιών, για την εκλογή νέων Οργάνων Διοίκησης και Αντιπροσώπων στις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και  ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής τους την  16η  Νοεμβρίου 2023, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα  07:30  έως  19:00.
 1. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποφάσισε επίσης  να διεξαχθεί η ψηφοφορία της  16ης  Νοεμβρίου  2023  στα εκλογικά τμήματα  ως εξής :

1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Θα ψηφίσουν όλοι οι συνάδελφοι - μέλη του Σωματείου μας που εργάζονται στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής και σε άλλες υπηρεσιακές μονάδες της Αττικής.

Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 07:30 και θα λήξει στις 19.00.

2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΕΧΑΚΗ

Θα ψηφίσουν όλοι οι  συνάδελφοι - μέλη του Σωματείου μας που εργάζονται στη Λ. Μεσογείων 136, στο κτίριο της Ρηγίλλης, καθώς και οι εργαζόμενοι των Κ.Ε. Πάρνηθας, Γερανείων και Υμηττού.

Οι ώρες έναρξης της ψηφοφορίας θα καθοριστούν από την τοπική Εφορευτική Επιτροπή, ως ώρα λήξης όμως καθορίζεται το αργότερο η 19:00.

3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΤ3  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θα ψηφίσουν όλοι οι συνάδελφοι - μέλη του Σωματείου μας που εργάζονται στην ΕΡΤ-3, καθώς και οι εργαζόμενοι των Κ.Ε. Χορτιάτη,  Θεσσαλονίκης,  Μαλγάρων.

Οι ώρες έναρξης της ψηφοφορίας θα καθοριστούν από την τοπική Εφορευτική Επιτροπή, ως ώρα λήξης όμως καθορίζεται το αργότερο η 19:00.

 

 1. Όσοι εργαζόμενοι - μέλη του Σωματείου μας βρεθούν την ημέρα των εκλογών, σε οποιοδήποτε από τα τρία εκλογικά τμήματα, μπορούν να ψηφίσουν εκεί.
 1. Όσοι εργαζόμενοι - μέλη του Σωματείου μας υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες στην Έδρα των οποίων δεν έχει συσταθεί Εκλογικό Τμήμα και όσοι αδυνατούν για υπηρεσιακούς ή άλλους λόγους να βρεθούν σε εκλογικό τμήμα, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου εφόσον προηγουμένως ενημερώσουν την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
 1. Την ευθύνη για την παραλαβή και ανακήρυξη υποψηφίων, την έκδοση των αποτελεσμάτων και του εκλογικού υλικού έχει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Λ. Μεσογείων 432 - 15342 Αγία Παρασκευή).
 1. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υπενθυμίζει στους συναδέλφους :

α. Το σύστημα που ισχύει είναι η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ του Ν.1264/82.

β. Τα μέλη για να ψηφίσουν θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ή το  ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ.

γ. Στις εκλογές θα χρησιμοποιηθούν δύο ψηφοδέλτια : ένα για την εκλογή νέων Οργάνων Διοίκησης και ένα για την εκλογή Αντιπροσώπων στις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

δ.  Οι σταυροί προτίμησης θα σημειώνονται με ΣΤΥΛΟ χρώματος ΜΑΥΡΟΥ ή  ΜΠΛΕ.

 1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων των συνδυασμών θα φέρουν :

α. Την επωνυμία του συνδυασμού.

β. Τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά.

γ. Τις υπογραφές των υποψηφίων.

 1. Οι αιτήσεις των μεμονωμένων υποψηφίων θα φέρουν :

α. Την ένδειξη "ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ".

β. Το ονοματεπώνυμό του.

γ. Την υπογραφή του υποψηφίου.

 1. Οι υποψηφιότητες (που θα υποβάλλονται εις διπλούν) θα παραδίδονται ή θα αποστέλλονται στα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και θα γίνονται δεκτές μέχρι και στις 30 Οκτωβρίου  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ  και  ώρα  15:00.

 1. Τα αποτελέσματα του εκλογικού τμήματος Κατεχάκη θα δοθούν από τον εκεί Δικαστικό Αντιπρόσωπο στον Δικαστικό Αντιπρόσωπο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα του εκλογικού τμήματος Θεσσαλονίκης  θα σταλούν με FAX από τον  Δικαστικό Αντιπρόσωπο προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

(Λ. Μεσογείων 432- Αγία Παρασκευή Τ.Κ. 15342,  στον αριθμό   FAX  210 6066265),

ή μετά από σάρωση στο E mail  :  keepasimite@ert.gr ,

προκειμένου να γίνει δυνατή η αυθημερόν συγκέντρωση των αποτελεσμάτων και η διαδικασία της διαλογής για την ανάδειξη των νέων οργάνων Διοίκησης και των αντιπροσώπων.

 1. Τα αποτελέσματα και το εκλογικό υλικό της ψηφιακής κάλπης θα δοθεί ηλεκτρονικά και έγχαρτα στον Δικαστικό Αντιπρόσωπο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
 1. Το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, καταστάσεις ψηφισάντων, πρακτικό δικαστικού αντιπροσώπου κ.λπ.) του εκλογικού τμήματος της ΕΡΤ3 θα σταλεί μέσω courier στα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής,

(Λεωφ.  Μεσογείων 432 – Τ.Κ. 153 42 – Αγία  Παρασκευή (Ρ222)  τηλ. 210 6066266).

Τα  ως  άνω  αποφασίστηκαν στο γραφείο του Συλλόγου Ρ222 (Λεωφ. Μεσογείων 432 - Αγία Παρασκευή)  από τα μέλη της  Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής:

 

Μιχαηλίδης Γεώργιος

694 6643294

Μιχαλόπουλος Μιχαήλ

697 5884045

Ντανάσης Δημήτριος

697 9982413

Παντελιάδης Αργύριος

697 7679690

Παπακυρίτση  Μαρία

697 4804460

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

 

Μιχαηλίδης Γεώργιος      

Μιχαλόπουλος Μιχαήλ    

Ντανάσης Δημήτριος      

Παντελιάδης Αργύριος    

Παπακυρίτση  Μαρία      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GO_TO_TOP