Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

ΠΑΣΥΜΗΤΕ - Μαζικές Δημοκρατικές Εκλογές - Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

Αγία  Παρασκευή  30  Νοεμβρίου  2023

ΠΑΣΥΜΗΤΕ - Μαζικές Δημοκρατικές Εκλογές  -  Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ολοκληρώθηκαν  με  δημοκρατικές διαδικασίες και μαζική συμμετοχή οι Εκλογές του ΠΑΣΥΜΗΤΕ για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Ελεγκτικής  Επιτροπής και την εκλογή Αντιπροσώπων στην ΠΟΣΠΕΡΤ και στο ΕΚΑ.

Η εκλογική  διαδικασία είχε συγκεκριμένα και αισιόδοξα στοιχεία.  Χαρακτηρίζεται από την ενεργοποίηση των μελών, τη συμμετοχή νέων Υποψηφίων και Παρατάξεων,  την ευρεία αντιπροσώπευση  και την  ανανέωση  με δυναμισμό και προοπτική στα  όργανα και στους αντιπροσώπους. Τα αποτελέσματα δικαιώνουν τη σταθερή και  ενεργή παρουσία του Συλλόγου μας στους χώρους εργασίας, τη διεκδίκηση των αιτημάτων και τη συστράτευση των μελών για την διεύρυνση και  τη δικαίωση των διεκδικήσεων μας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας με συναίνεση και ομαδικό πνεύμα συνεδρίασε και ομόφωνα συγκροτήθηκε σε Σώμα με όρους αναλογικής αντιπροσώπευσης  των παρατάξεων στο προεδρείο  και ευρείας ανανέωσης προσώπων και ευθυνών. Χάραξε τους άξονες λειτουργίας και τις προτεραιότητες για όλες τις δράσεις.

Στη πρώτη θέση των δράσεων είναι η υπογραφή νέας Επιχειρησιακής ΣΣΕ.  Το ΔΣ θεωρεί  αναγκαία την ανοικτή επικοινωνία με όλους του εργαζόμενους και τη συνεννόηση  με τα Σωματεία της ΕΡΤ, ώστε να διαμορφωθεί κοινό πλαίσιο διεκδίκησης και πρότασης για την διαπραγμάτευση. Όλοι γνωρίζουμε ότι προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες που απαιτούν συστηματική προσπάθεια και αποφασιστικότητα με καθαρές θέσεις και  δυναμική στάση.

Ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ όπως πάντα θα είναι πρωτοπόρος στους αγώνες για :

  • Καλύτερους όρους εργασίας και αμοιβής, χωρίς διαχωρισμούς και ανισότητες
  • Εφαρμογή όλων των συμφωνηθέντων στην ΕΣΣΕ με αναδρομική ισχύ
  • Πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας με εργαζόμενους σταθερής απασχόλησης
  • Ισότιμη αμοιβή και εργασία του τακτικού προσωπικού και των συμβασιούχων
  • Αποδέσμευση της ΕΡΤ από το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου
  • Ανάπτυξη της εσωτερικής παραγωγής με την αξιοποίηση του προσωπικού, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων
  • Διαφάνεια και έλεγχο στην οικονομική διαχείριση - τέρμα στην κατασπατάληση του ανταποδοτικού τέλους
  • Αναβάθμιση των Ραδιοτηλεοπτικών Προγραμμάτων – τέρμα στην υποβάθμιση της ΕΡΤ3, των Περιφερειακών και στα σχέδια για κατάργηση της  ΕΡΤ2.
  • Ελεύθερη, ανεξάρτητη, πολυφωνική ενημέρωση

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Τεχνικών και Εργαζομένων ΕΡΤ (ΠΑΣΥΜΗΤΕ), έχει ως εξής :

Πρόεδρος                                       Κασιμάτης  Γαβριήλ

Α’  Αντιπρόεδρος                            Γεωργόπουλος Θεόδωρος

Β’  Αντιπρόεδρος                            Τσιτιρίδης  Ιωάννης

Γενική Γραμματέας                         Κουστούκη  Κωνσταντίνα  ( Ντίνα )

Ταμίας                                           Σκιαθίτου  Κωνσταντίνα  ( Νάντια )

Ειδικός  Γραμματέας                      Ρούκας Σταύρος

Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων     Σακαλίδης Νικόλαος

Έφορος                                         Ουρουντζόγλου Ιωάννης

Μέλος                                            Βιδάκης Νικόλαος

Μέλος                                            Γιαννόπουλος Χρήστος

Μέλος                                            Κάρλες Γεώργιος  

Μέλος                                            Κούρος  Χαρίδημος  ( Χάρης )

Μέλος                                            Σαμπανίδης Γεώργιος  

Μέλος                                            Σεσσές Παναγιώτης

Μέλος                                            Τσιακίρης Ευάγγελος

Για  το  Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                     Η  Γενική  Γραμματέας

Γαβριήλ Κασιμάτης                     Κωνσταντίνα Κουστούκη

 

 

 

 

 

 

 
GO_TO_TOP