Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

Συμπληρωματική επιστολή για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις

 

Αγία Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2024

Από : 

τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Τεχνικών και Εργαζομένων ΕΡΤ (ΠΑΣΥΜΗΤΕ)

Προς :

την ΕΡΤ ΑΕ

Λ. Μεσογείων  432,όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Κοιν :  Πρωτοβάθμια Σωματεία

  • Ένωση Εργαζομένων ΕΡΤ ( ΕΕΕΡΤ)
  • Πανελλήνιος Σύλλογος Παραγωγής Τεχνικού & Καλλιτεχνών Προσωπικού ΕΡΤ ΑΕ (ΠΑΣΥΠΑΤΕΚΑΛ)
  • Σωματείο Σκηνοθετών και Διευθυντών Παραγωγής ΜΜΕ

Συμπληρωματική επιστολή για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις

Με την από  21/12/2023 εξώδικη πρόσκληση του Σωματείου μας  για έναρξη συλλογικών διαπραγματεύσεων για σύναψη  Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σας γνωρίσαμε  ότι το Σωματείο μας είναι το μόνο ικανό, ως το πλέον αντιπροσωπευτικό στο πεδίο ισχύος της ΕΣΣΕ, για σύναψη Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, δεδομένου ότι κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας είναι ο αριθμός των εργαζομένων που ψήφισε στις τελευταίες εκλογές για ανάδειξη διοίκησης.

Υπογραμμίζουμε ότι κατά το καταστατικό του επιχειρησιακού Σωματείου μας μπορούν να γίνουν μέλη μας όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ ΑΕ ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητά τους. Έτσι ένας πολύ μεγάλος αριθμός συναδέλφων από όλες τις κατηγορίες, τους κλάδους και τις ειδικότητες του προσωπικού έχει αξιοποιήσει το δικαίωμα εγγραφής που τους παρέχει το καταστατικό μας και έχουν γίνει ενεργά μέλη μας, συμμετέχοντας στις συλλογικές μας διαδικασίες.  Επομένως το Σωματείο μας είναι το μόνο που συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 1876/1990, για την απονομή ικανότητας σύναψης Επιχειρησιακών ΣΣΕ.  

Αν και όλα αυτά τα στοιχεία σας είναι γνωστά, μπορείτε εύκολα να τα επιβεβαιώσετε και πάλι, καλώντας εμάς και τα λοιπά Σωματεία της ΕΡΤ να σας προσκομίσουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Κατά τούτο δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι, εξαιτίας των οποίων η με αριθμό 4/2019 απόφαση της πρωτοβάθμιας  Επιτροπής του άρθρου 15 του Πρωτοδικείου Αθηνών όρισε ότι τότε, για τη σύναψη Επιχειρησιακής ΣΣΕ στην ΕΡΤ Α.Ε. θα έπρεπε, κατ΄ οικονομίαν, να συμπράξουν τρεις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων.

Κατόπιν όλων αυτών δεν έχετε κανένα απολύτως λόγο να καθυστερείτε να ανταποκριθείτε, όπως έχετε υποχρέωση, στην από 21/12/2023 εξώδικη πρόσκλησή μας για διαπραγματεύσεις. Στις διαπραγματεύσεις, όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5  του ν. 1876/1990, μπορούν να συμμετέχουν όλα τα σωματεία της ΕΡΤ, να υποβάλλουν προτάσεις και να συνυπογράψουν την Επιχειρησιακή ΣΣΕ.

Τυχόν αθέτηση της υποχρέωσής σας για διαπραγμάτευση και σύναψη ΕΣΣΕ με το Σωματείο μας, που είναι η μόνη επιχειρησιακή συνδικαλιστική οργάνωση της ΕΡΤ Α.Ε. που πληροί τις προϋποθέσεις ικανότητας του ν. 1876/90, θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, εκτός από τις ευθύνες που θα δημιουργήσει για τους υπευθύνους. Το προσωπικό της ΕΡΤ Α.Ε. κινδυνεύει να μείνει χωρίς ΣΣΕ ή, το χειρότερο, να βρεθεί στον αέρα με μια άκυρη ΕΣΣΕ. Γιατί τυχόν διαπραγμάτευσή σας και σύναψη ΕΣΣΕ με άλλο ή άλλα Σωματεία εκτός του ΠΑΣΥΜΗΤΕ θα έχει ως συνέπεια η ΕΣΣΕ που θα συναφθεί να είναι άκυρη ελλείψει ικανότητας σύναψης ΕΣΣΕ από την πλευρά των εργαζομένων.

Σας πληροφορούμε δε ότι για τα ζητήματα αυτά έχουμε λάβει γνωμοδότηση από τον Ομότιμο Καθηγητή Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Άρι Καζάκο, την οποία, εάν μας ζητηθεί, θα θέσουμε υπόψη σας.

Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Τεχνικών & Εργαζομένων ΕΡΤ ΑΕ  (ΠΑΣΥΜΗΤΕ)

                                     Ο Πρόεδρος                   Η Γενική Γραμματέας

                           Γαβριήλ Κασιμάτης                   Κωνσταντίνα Κουστούκη

Την επιστολή αυτή προσυπογράφουν και τα κάτωθι Σωματεία :

Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού ΕΡΤ ΑΕ  ( ΠΣΥΠ ΕΡΤ)

                                     Η Πρόεδρος                   Η Γενική Γραμματέας

                           Καίτη Θεοδωρίδου                   Ελένη Πούλου

Σωματείο Εργαζομένων Καλλιτεχνών Ορχηστρών και Χορωδίας ΕΡΤ ΑΕ (ΣΕΚΟΧΕΡΤ)

                                     Ο Πρόεδρος                   Ο Γενικός Γραμματέας

                       Αναστάσιος Γρατσίας                   Ιωάννης Ρωμανός

 

 

 

 

 

 
GO_TO_TOP