Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το Σύστημα Δαπανών Κίνησης 08-07-2008

Τρίτη 8 Ιουλίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Την Τρίτη 1/7/2008 το Προεδρείο του Συλλόγου συγκάλεσε Δ.Σ. με θέμα «Συζήτηση για το Σύστημα Δαπανών Κίνησης»,.

Όλες οι παρατάξεις αντιτίθενται και διαφωνούν κάθετα με το κείμενο που κατατέθηκε από την διοίκηση στα άρθρα εκείνα που χωρίς διάλογο και μελέτη επιχειρεί μονόπλευρα να κάνει τροποποιήσεις, αντίθετα με το άρθρο 23 παρ.5 του Γ.Κ.Π και τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2001.

Συμφωνήθηκε ότι οι ενέργειες που έχει κάνει έως τώρα η ΠΟΣΠΕΡΤ, είναι προς την σωστή κατεύθυνση, και θα συνεπικουρήσουμε την Ομοσπονδία σε μελλοντικές δράσεις της, που θα είναι στην κατεύθυνση της ανατροπής κάθε σχεδίου της Διοίκησης, να επιβάλει οποιοδήποτε Σύστημα Δαπανών Κίνησης χωρίς διαδικασίες Διαλόγου και υπογραφή ειδικής Σ.Σ.Ε.

Επί πλέον ελήφθη απόφαση να συσταθεί μια τριμελής Διαπαραταξιακή Επιτροπή από μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου, η οποία θα μελετήσει προτάσεις βελτίωσης του ισχύοντος Συστήματος Δαπανών Κίνησης. Τις προτάσεις αυτές θα υποβάλει η Επιτροπή στο Δ.Σ. του Συλλόγου και αμέσως μετά θα προωθηθούν προς την ΠΟΣΠΕΡΤ, που είναι και αρμόδια να διαπραγματευθεί με την Διοίκηση.

Ας βοηθήσουμε όλοι μας την Επιτροπή στο έργο της, για να είναι οι προτάσεις μας τεκμηριωμένες, σοβαρές, και αξιόπιστες, ώστε ταυτόχρονα με την αποτελεσματική λειτουργία της ΕΡΤ να εξασφαλίζονται και τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εργαζομένων.
Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Δέσποινα Νικολοπούλου

Ο Γενικός Γραμματέας

Νίκος Ρουκουνάκης


 
GO_TO_TOP