Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

Γνωρίζοντας το τρίτο μνημόνιο - Ένα προς ένα όσα προβλέπονται για τη φορολογική πολιτική και τη φορολογική διοίκηση

Γνωρίζοντας το τρίτο μνημόνιο - Ένα προς ένα όσα προβλέπονται για τη φορολογική πολιτική και τη φορολογική διοίκηση

[15.09.2015]

 

Επιμέλεια Taxheaven

Επειδή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ακούγονται πολλά και τάζονται ακόμη περισσότερα από όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές, θεωρούμε πως είναι καλό να γνωρίζουν οι συνάδελφοι αναλυτικά ποιες είναι οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το ελληνικό κράτος με την ψήφιση του μνημονίου (ν.4336/2015) και ποια μέτρα θα θεσμοθετηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.
Σήμερα, παρουσιάζουμε αναλυτικά ένα προς ένα και με χρονολογική σειρά, τα μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν από την Ελλάδα μέχρι και τον Μάρτιο του 2016 και αφορούν στη φορολογική πολιτική και στη φορολογική διοίκηση.
Στους παρακάτω πίνακες επισυνάπτονται και τα προαπαιτούμενα μέτρα, πολλά από τα οποία έχουν ήδη θεσμοθετηθεί είτε με τον νόμο
4336/2015, είτε με αποφάσεις του υπ.Οικονομικών. Ας δούμε όμως στο σημείο αυτό τα προαπαιτούμενα που προβλέπονται στο τρίτο μνημόνιο, καθώς και όσες υποχρεώσεις έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής και ποιες όχι.

Μεταρρυθμίσεις φορολογικής πολιτικής και μεταρρυθμίσεις φορολογικής διοίκησης που προβλέπει το τρίτο μνημόνιο
Προαπαιτούμενα που προβλέπονται στο μνημόνιο (σ.σ. βλ. άρθρο 3 νόμου 4336/2015)

Υποχρεώσεις και μέτρα που πρέπει να νομοθετηθούν από την Ελληνική Κυβέρνηση Ολοκλήρωση
Θα καταργήσουν τη διασυνοριακή παρακράτηση φόρου που θεσπίστηκε με τη νομοθεσία περί δόσεων (νόμος 4321/2015) [Ν. 4336/2015, Άρθρο 2, υποπαρ. Δ.1, περ. 11 ζ’]
Θα αντιστρέψουν τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ΚΦΕ που θεσπίστηκαν με τους νόμους 4328/2015 και 4331/2015· Οι τροποποιήσεις που είχαν γίνει στην φορολογική νομοθεσία με τον νόμο 4328/2015:
-Αφορολόγητο επιδοτήσεων αγροτών έως 12.000 [Δεν καταργήθηκε]
-Έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων για τις επιχειρήσεις επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης του ΟΠΑΠ 1,5% επί των πωλήσεων τους [Καταργήθηκε με Ν. 4336/2015, Άρθρο 2, υποπαρ. Δ.1, περίπτωση. 11 η’]
-Εκχώρηση ανείσπρακτων ενοικίων στο δημόσιο [Δεν καταργήθηκε]
-'Έκπτωση 2% στην εφάπαξ καταβολή φόρου φυσικών και νομικών προσώπων [Καταργήθηκε με Ν. 4336/2015, Άρθρο 2, υποπαρ. Δ.1, περ. 11 η’]
-Μείωση στο μισό της προκαταβολής φόρου για τους αγρότες [Καταργήθηκε με Ν. 4336/2015, Άρθρο 2, υποπαρ. Δ.1, περ. 11 θ’]
Η τροποποίηση του νόμου 4331/2015 αφορούσε τις δόσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η καταβολή του φόρου θεσπίστηκε να γίνεται σε 3 δόσεις τον μήνα Ιούλιο-Σεπτέμβριο - Νοέμβριο, ενώ η προηγούμενη διάταξη όριζε ότι οι τρεις διμηνιαίες δόσεις θα εκκινούν από την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης. [Δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στην συγκεκριμένη διάταξη]
β) θα διευκρινίσουν ότι οι μειωμένοι συντελεστές του ΦΠΑ για τα νησιά θα καταργηθούν πλήρως έως το τέλος του 2016 και θα καθορίσουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις. [Το πρώτο βήμα για την κατάργηση έγινε με τον Ν. 4336/2015, Άρθρο 2, υποπαρ. Δ.2, περ. 3, αναμένεται να ακολουθήσουν αποφάσεις που θα ρυθμίζουν περαιτέρω τις διατάξεις αυτές]

Μεταρρυθμίσεις της φορολογικής διοίκησης (προαπαιτούμενα)

Όσον αφορά τις κατασχέσεις, την κατάργηση του ανώτατου ορίου ύψους 25% επί των μισθών και συντάξεων και τη μείωση όλων των κατώτατων ορίων ύψους 1.500 ευρώ, με την ταυτόχρονη διασφάλιση, σε κάθε περίπτωση, ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης· Ολοκληρώθηκε με την περίπτωση 8α της της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, Επίσης με την τροποποίηση της περίπτωση 8β της της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015,.
Τροποποίηση των ρυθμίσεων του 2014 και του 2015 για την σε δόσεις καταβολή οφειλών από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να αποκλείονται όσοι δεν καταβάλλουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις, τη θέσπιση απαίτησης για τη φορολογική διοίκηση και τη διοίκηση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για τη συντόμευση της διάρκειας της ρύθμισης για όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν νωρίτερα, και την καθιέρωση επιτοκίων βάσει της ελεύθερης αγοράς, με παράλληλη παροχή προστασίας στους ευάλωτους οφειλέτες (με οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ)  Ολοκληρώθηκε με την περίπτωση 15α και 15γ της υποπαραγράφου Δ1 του άρθρου 2 του ν.4336/2015
Τροποποίηση της βασικής ρύθμισης δόσεων / του ΚΦΔ ώστε να προσαρμοστούν τα επιτόκια βάσει της ελεύθερης αγοράς, καθώς και την αναστολή, έως το τέλος του 2017, των απαιτήσεων επαλήθευσης από τρίτους και τραπεζικών εγγυήσεων· Ολοκληρώθηκε με τις περίπτωσεις 10 έως 13 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015
Επίσπευση της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης για την απόκτηση λογισμικού για την ανάλυση του δικτύου ΦΠΑ και για περαιτέρω αυτοματοποίηση της είσπραξης οφειλών, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατάσχεσης [Ολοκληρώθηκε με τον ν. 4336/2015, Άρθρο 2, υποπαρ. Δ.2, περίπτωση. 5]
Άμεση θέσπιση νομοθεσίας για τη μεταβίβαση, έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2015, του συνόλου των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, καθώς και του συνόλου του προσωπικού, του ΣΔΟΕ και λοιπών υπηρεσιών που σχετίζεται με τη φορολογία και τα τελωνεία στη φορολογική διοίκηση· όλες οι μη αξιολογηθείσες εκθέσεις ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν από το ΣΔΟΕ έπειτα από τον ν. 4321/2015 θα θεωρούνται λεπτομερή ενημερωτικά σημειώματα για τη φορολογική διοίκηση. [Ολοκληρώθηκε με τον ν. 4336/2015, Άρθρο 2, υποπαράγραφος. Δ.7, περ. 1]
Οι αρχές δεσμεύονται να λάβουν άμεσα μέτρα επιβολής όσον αφορά τους οφειλέτες που δεν καταβάλλουν εγκαίρως τις δόσεις τους ή τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Οι αρχές δεν θα θεσπίσουν νέες ρυθμίσεις δόσεων ή άλλες ρυθμίσεις αμνηστίας ή διακανονισμού, ούτε θα τροποποιήσουν τις ισχύουσες ρυθμίσεις, π.χ. παρατείνοντας προθεσμίες. [Ολοκληρώθηκε με την περίπτωση 15δ της υποπαρ. Δ.1. της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015]

[Ολοκληρώθηκε με την περίπτωση 14 της υποπαραγράφου Δ1 της παρ. Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015]

 

Επιπλέον, ως προαπαιτούμενο, η κυβέρνηση θα εγκρίνει νομοθεσία για:  την αύξηση των εσόδων:
α) σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ντίζελ για τους αγρότες σε δύο ίσα στάδια τον Οκτώβριο του 2015 και τον Οκτώβριο του 2016' [Θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4336/2015, Άρθρο 2, υποπαράγραφος Δ.5, περίπτωση 1]
β) αύξηση του φόρου επί της χωρητικότητας. Θεσμοθετήθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Δ4 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015
Οι αρχές θα λάβουν μέτρα για την έναρξη της διαδικασίας είσπραξης του ΕΝΦΙΑ για το 2015, ώστε να εκδοθούν εκκαθαριστικά σημειώματα τον Οκτώβριο του 2015, με την τελευταία δόση να καταβάλλεται τον Φεβρουάριο του 2016. Θεσπίστηκε με την Περίπτωση α της υποπαραγράφου Δ3 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015

Μέτρα που πρέπει να θεσμοθετηθούν μέσα στον Σεπτέμβριο 2015

Έως τον Σεπτέμβριο του 2015 θα εγκρίνουν εκκρεμούσες μεταρρυθμίσεις σχετικά με τους κώδικες φορολογικής διαδικασίας:
θα θεσπίσουν νέες ποινικές νομικές διατάξεις για την φοροδιαφυγή και την απάτη, προκειμένου να τροποποιηθεί ο ειδικός ποινικός νόμος 2523/1997 και κάθε άλλη συναφής νομοθεσία, καθώς και για να αντικατασταθεί το άρθρο 55 παράγραφοι 1 και 2 του ΚΦΔ, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τον εκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση του ορισμού της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους· θα καταργήσουν όλα τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που επιβάλλονται βάσει του ν. 2523/1997· Εκκρεμεί

 

θα εκδώσουν εγκύκλιο σχετικά με τα πρόστιμα προκειμένου να διασφαλιστεί η συνολική και συνεκτική εφαρμογή του ΚΦΔ' Εκκρεμεί
θα μεριμνήσουν για κατάλληλες ποινές για τις απλές παραβάσεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων' η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης θα αντιμετωπίζεται ως απλή αλλά σοβαρή παράβαση της διαδικασίας για τον ΦΠΑ (βασικό παραδοτέο). Έως τον Φεβρουάριο του 2016, οι αρχές θα πραγματοποιήσουν συνολική επανεξέταση της υπόλοιπης φορολογικής νομοθεσίας που συγκρούεται με τον ΚΦΕ και τον ΚΦΔ, ενσωματώνοντας τις εν λόγω νομικές πράξεις, κατά περίπτωση, ενώ έως τον Μάρτιο του 2016 θα εκδώσουν το σύνολο της δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή του ΚΦΕ και του ΚΦΔ. Εκκρεμεί
θα θέσουν σε μεγαλύτερη προτεραιότητα τα μέτρα για εισπράξιμους φόρους. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα υπογράψουν την Υπουργική Απόφαση που θα προβλέπει την επέκταση του έμμεσου μητρώου τραπεζικών συναλλαγών ώστε να παρέχεται το ιστορικό συναλλαγών σε βάθος 10 ετών. ΠΟΛ.1202/10.9.2015
Για την βελτίωση της είσπραξης των οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές:
Θα παράσχουν στο ΚΕΑΟ πρόσβαση στο έμμεσο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών και σε στοιχεία της φορολογικής διοίκησης· Εκκρεμεί
Θα δημιουργήσουν ενιαία βάση δεδομένων για τις οφειλές από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, η οποία θα καλύπτει όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Εκκρεμεί

 

Φόρος ακίνητης περιουσίας.
Έως τον Σεπτέμβριο του 2016, οι αρχές θα εναρμονίσουν όλες τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων με τις τιμές της αγοράς, με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2017. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία, θα διασταυρώσουν το σύνολο των ιδιοκτησιακών συμφερόντων με τα στοιχεία για το σύνολο των ατομικών ιδιοκτησιών στο κτηματολόγιο. (βασικό παραδοτέο) Εκκρεμεί

 

Μέτρα που πρέπει να θεσμοθετηθούν μέσα στον Οκτώβριο 2015

Έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση:

Θα απλοποιήσει το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πίστωση φόρου για τη φορολογία εισοδήματος. Εκκρεμεί
Θα αναμορφώσει και θα ενσωματώσει στον ΚΦΕ την εισφορά αλληλεγγύης επί του εισοδήματος, από το 2016, ώστε να επιτυγχάνεται με αποτελεσματικότερο τρόπο η προοδευτικότητα του συστήματος φορολογίας εισοδήματος· Εκκρεμεί
Θα εντοπίσει όλα τα κίνητρα που αφορούν τη φορολόγηση εισοδήματος των επιχειρήσεων και θα ενσωματώσει τις εξαιρέσεις από τη φορολόγηση στον ΚΦΕ, καταργώντας εκείνες που κρίνονται αναποτελεσματικές ή άδικες· Εκκρεμεί
Θα αναλάβει να επανεξετάσει και να μεταρρυθμίσει τον ΚΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης για την αναγκαστική εκποίηση περιουσιακών στοιχείων σε δημόσιους πλειστηριασμούς· Εκκρεμεί
Θα εξασφαλίσει την επαρκή πρόσβαση της φορολογικής διοίκησης στις εγκαταστάσεις των φορολογουμένων για τη διεξαγωγή ελέγχων εγκαίρως και για σκοπούς επιβολής του νόμου· Εκκρεμεί
Θα επανεξετάσει το πλαίσιο της φορολογίας κεφαλαίου και θα επεξεργαστεί το φορολογικό πλαίσιο για τους φορείς συλλογικών επενδύσεων και τους συμμετέχοντες σε αυτούς, σύμφωνα με τον ΚΦΕ και τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ Εκκρεμεί
Θα επανεξετάσει την παρακράτηση φόρου επί των τεχνικών υπηρεσιών· Εκκρεμεί
Ενόψει τυχόν αναθεώρησης των ζωνών αντικειμενικών αξιών για τα ακίνητα, θα προσαρμόσει τους φορολογικούς συντελεστές επί της ακίνητης περιουσίας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για να διασφαλιστεί ότι τα έσοδα από το φόρο ακίνητης περιουσίας το 2016 θα ανέλθουν τουλάχιστον στο ποσό των 2,65 δισεκατομμυρίων ευρώ, και θα προσαρμόσει την εναλλακτική ελάχιστη φορολογία επί του εισοδήματος φυσικών προσώπων· Εκκρεμεί
Θα επανεξετάσει τη λειτουργία της εναλλακτικής ελάχιστης φορολογίας (συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης τυχόν υπαναχωρήσεων)· Εκκρεμεί
Θα εκμηδενίσει τις δυνατότητες αποφυγής της φορολογίας εισοδήματος· Εκκρεμεί
Θα καταστήσει αυστηρότερο τον ορισμό των αγροτών. (βασικό παραδοτέο) Εκκρεμεί
Επιπλέον, οι αρχές, χρησιμοποιώντας τεχνική βοήθεια: i. θα ενισχύσουν τη συμμόρφωση. Έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση:
Θα εγκρίνει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης· Εκκρεμεί
Θα επεξεργαστεί, με την Τράπεζα της Ελλάδος και τον ιδιωτικό τομέα, κοστολογημένο σχέδιο για την προώθηση και τη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών και τη μείωση της χρήσης μετρητών, με εφαρμογή που θα αρχίζει από τον Μάρτιο του 2016· Εκκρεμεί
Θα δημοσιοποιήσει τον κατάλογο των οφειλετών για οφειλές από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που εκκρεμούν για περισσότερο από τρεις μήνες. Εκκρεμεί
Για τη βελτίωση της είσπραξης των φορολογικών οφειλών, έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές (βασικό παραδοτέο):
Θα βελτιώσουν τους κανόνες περί διαγραφής μη εισπράξιμων φόρων Εκκρεμεί
Θα αφαιρέσουν την προσωπική αστική ευθύνη των φορολογικών υπαλλήλων για τη μη λήψη μέτρων είσπραξης παλαιών οφειλών Εκκρεμεί
Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα εξασφαλίσουν την πλήρη στελέχωση του ΚΕΑΟ, θα ισχυροποιήσουν την ελεγκτική ικανότητα του ΙΚΑ και θα ενισχύσουν τη Μονάδα Μεγάλων Οφειλετών, για να βελτιώσουν την ικανότητά του επί θεμάτων που αφορούν την εκκαθάριση και την είσπραξη φόρων, καθώς και με ιδιαίτερα ικανούς νομικούς συμβούλους, υποστηριζόμενους από διεθνή ανεξάρτητη εταιρεία εμπειρογνωμόνων για την εκτίμηση της βιωσιμότητας των οφειλετών. Εκκρεμεί
Έως τον Οκτώβριο του 2015, θα θεσπίσουν νομοθεσία για:
Την επιτάχυνση των διαδικασιών διαγραφής και τον περιορισμό της επανεγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ για την προστασία των εσόδων από τον ΦΠΑ· Εκκρεμεί
Τη θέσπιση της δευτερογενούς νομοθεσίας που απαιτείται για τη σημαντική ενίσχυση της αναδιοργάνωσης του τμήματος επιβολής του ΦΠΑ, προκειμένου να ενισχυθεί η επιβολή του ΦΠΑ και να καταπολεμηθεί η αλυσιδωτή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ (τύπου «καρουσέλ»). Οι αρχές θα υποβάλουν αίτημα στην Επιτροπή ΦΠΑ της ΕΕ και θα εκπονήσουν αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα έχει η αύξηση του κατώτατου ορίου ΦΠΑ στα 25.000 ευρώ. Εκκρεμεί (Μία απόφαση αναμένεται να δοθεί στην δημοσιότητα σύντομα σχετικά με την διαδικασία αναστολής ΑΦΜ για ενδοκοινοτικές συναλλαγές)
Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία (βασικό παραδοτέο) για την ίδρυση αυτόνομου φορέα εσόδων, με την οποία θα προσδιορίζονται:
α) η νομική μορφή, η οργάνωση, το καθεστώς και το πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων του φορέα·
β) οι εξουσίες και οι λειτουργίες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβουλίου·
γ) η σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών και άλλους κυβερνητικούς φορείς·
δ) η ευελιξία όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους του φορέα και η σχέση του με τη δημόσια διοίκηση·
ε) η αυτονομία του προϋπολογισμού του, με τη δική του Γενική Διεύθυνση Οικονο μ ικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) και νέο τρόπο χρηματοδότησης για την εναρμόνιση των κινήτρων με την είσπραξη των εσόδων και για τη διασφάλιση της προβλεψιμότητας και της ευελιξίας του προϋπολογισμού·
στ) η υποβολή εκθέσεων στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο.
Εκκρεμεί
Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα μειώσουν λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική βοήθεια τους περιορισμούς στη διεξαγωγή ελέγχων των φορολογικών δηλώσεων, με την επιφύλαξη του συστήματος εξωτερικού φορολογικού πιστοποιητικού. Εκκρεμεί
Προκειμένου να αποδείξει τη δέσμευσή της για την εφαρμογή αξιόπιστων δημοσιονομικών πολιτικών, η κυβέρνηση θα εγκρίνει (Βασικό παραδοτέο), τον Οκτώβριο του 2015, συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2015 εφόσον κριθεί αναγκαίο, το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2016 και μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική για την περίοδο 2016-19, η οποία θα υποστηρίζεται από μεγάλη και αξιόπιστη δέσμη παραμετρικών μέτρων και διαρθρωτικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων:
Της σταδιακής κατάργησης της προτιμησιακής φορολογικής μεταχείρισης των αγροτών στο πλαίσιο του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, με ποσοστά που ορίζονται στο 20% για το φορολογικό έτος 2016 και στο 26% για το φορολογικό έτος 2017. Στο μεταξύ χαράσσεται στρατηγική για τη γεωργία· Εκκρεμεί
Φόρος επί τηλεοπτικών διαφημίσεων· ΠΟΛ.1180/12.8.2015
Της αναγγελίας προκήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού υποβολής προσφορών για την απόκτηση τηλεοπτικών αδειών και την καταβολή τελών που αφορούν τη χρήση των αντίστοιχων συχνοτήτων· Εκκρεμεί
Της επέκτασης της φορολόγησης των μεικτών εσόδων από τυχερά παιχνίδια (GGR), ύψους 30%, στα παιχνίδια VLT που αναμένεται ότι θα εγκατασταθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και το 2016· Εκκρεμεί
Της αύξησης του φορολογικού συντελεστή επί του ετήσιου εισοδήματος από ενοίκια, για εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ στο 15% (από 11%) και για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ στο 35% (από 33%)· Εκκρεμεί
Της σταδιακής κατάργησης της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης του ναυτιλιακού κλάδου· Εκκρεμεί
Της επέκτασης της προσωρινής εθελοντικής εισφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας έως το 2018· Εκκρεμεί
Την καλύτερη στόχευση της επιλεξιμότητας ώστε να μειωθούν κατά το ήμισυ οι δαπάνες για τις επιδοτήσεις πετρελαίου θέρμανσης στον προϋπολογισμό του 2016. Εκκρεμεί

Μέτρα που πρέπει να θεσμοθετηθούν τον Νοέμβριο 2015

Έως τον Νοέμβριο του 2015, οι αρχές θα καταρτίσουν συνολικό σχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με βάση την αποτελεσματική διυπηρεσιακή συνεργασία, το οποίο θα περιλαμβάνει:

α) εντοπισμό των μη δηλωμένων καταθέσεων μέσω ελέγχων των τραπεζικών συναλλαγών σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό· Εκκρεμεί
β) θέσπιση προγράμματος εθελοντικής γνωστοποίησης με κατάλληλες κυρώσεις, κατάλληλα κίνητρα και διαδικασίες επαλήθευσης, σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική και χωρίς καμία αμνηστευτική διάταξη· Εκκρεμεί
γ) αίτημα προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ για την παροχή δεδομένων περί ιδιοκτησίας και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από Έλληνες πολίτες, καθώς και τον τρόπο χρησιμοποίησης των δεδομένων αυτών· Εκκρεμεί
δ) ανανέωση του αιτήματος για τεχνική βοήθεια στον τομέα της φορολογικής διοίκησης και πλήρης αξιοποίηση του πόρου για την ανάπτυξη ικανοτήτων· Εκκρεμεί
ε) καθιέρωση περιουσιολόγιου για τη βελτίωση της παρακολούθησης· Εκκρεμεί
στ) θέσπιση νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό δεξαμενών αποθήκευσης (σταθερών ή κινητών), για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων· Εκκρεμεί
ζ) δημιουργία βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση των ισολογισμών μητρικών και θυγατρικών επιχειρήσεων, για τη βελτίωση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για τις ενδοομιλικές συναλλαγές· Εκκρεμεί
Για την βελτίωση των εργαλείων είσπραξης φορολογικών οφειλών.  
Θα λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα ή για τη μη πραγματοποίηση υποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων, καθώς και των εισφορών για τη χρήση συχνοτήτων χωρίς άδεια· Εκκρεμεί
Θα θεσπίσουν νομοθεσία για να απομονώσουν τις μη εισπράξιμες οφειλές από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης· και στ) θα βελτιώσουν τους κανόνες περί διαγραφής μη εισπράξιμων οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, και Εκκρεμεί
Θα επιβάλλουν, εφόσον είναι νομίμως δυνατόν, την προκαταβολική είσπραξη σε περιπτώσεις φορολογικών διαφορών. Εκκρεμεί
Έως τον Νοέμβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν μέτρα για την ιεράρχηση των φορολογικών ελέγχων με βάση την ανάλυση κινδύνου και όχι, όπως συμβαίνει σήμερα, την αρχαιότητα (δηλαδή το έτος διαγραφής). Εκκρεμεί

 Μέτρα που πρέπει να θεσμοθετηθούν έως τον Δεκέμβριο του 2015

Έως τον Δεκέμβριο του 2015, η ΜΜΟ θα κατηγοριοποιήσει τους εμπορικούς οφειλέτες με μεγάλη οφειλή προς το δημόσιο ανάλογα με τη βιωσιμότητά τους. Εκκρεμεί
Για την ενίσχυση την ανεξαρτησία της φορολογικής διοίκησης, έως τον Δεκέμβριο του 2015, (βασικό παραδοτέο) οι αρχές θα διορίσουν το Διοικητικό Συμβούλιο και θα θεσπίσουν κατά προτεραιότητα δευτερογενή νομοθεσία δυνάμει του νόμου (βασικοί ανθρώπινοι πόροι, προϋπολογισμός) περί του αυτόνομου φορέα διαχείρισης των εσόδων, ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργικός έως τον Ιούνιο του 2016. Εκκρεμεί
Για τη βελτίωση της είσπραξης των φορολογικών οφειλών  θα προτείνουν, και θα εφαρμόσουν εντός του 2016, εθνική στρατηγική είσπραξης, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω αυτοματοποίησης της είσπραξης οφειλών, Εκκρεμεί
Για τη βελτίωση της είσπραξης των φορολογικών οφειλών έως τα τέλη του Δεκεμβρίου 2016, οι αρχές θα υλοποιήσουν ένα κεντρικό μητρώο ασφαλισμένων, σε συντονισμό με την ενοποίηση των συνταξιοδοτικών ταμείων, και θα ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στην φορολογική διοίκηση έως τα τέλη του 2017. Εκκρεμεί

Μέτρα που πρέπει να θεσμοθετηθούν έως τον Μάρτιο του 2016

Έως τον Μάρτιο του 2016, οι αρχές:

Θα κωδικοποιήσουν και θα απλουστεύσουν τη νομοθεσία για τον ΦΠΑ, εναρμονίζοντάς την με τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας, εξαλείφοντας τα νομικά κενά που απομένουν και συντομεύοντας το χρονικό διάστημα για την καταβολή του ΦΠΑ· Εκκρεμεί
Θα απλουστεύσουν το καθεστώς φορολογίας εισοδήματος και θα διασφαλίσουν τη συνοχή της φορολογητέας βάσης του εισοδήματος για τη φορολογία εισοδήματος και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης μικρών επιχειρήσεων που βρίσκονται κάτω από το κατώτατο όριο εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ· Εκκρεμεί
Θα εκσυγχρονίσουν τις φορολογικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις στον ΚΦΕ που καλύπτουν τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, καθώς και τους λογαριασμούς αποθεματικού των επιχειρήσεων, και θα εφαρμόσουν τις διατάξεις του ΚΦΕ που αφορούν τις διασυνοριακές συναλλαγές και τις ενδοομιλικές συναλλαγές. (βασικό παραδοτέο) Εκκρεμεί

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/25312

 
GO_TO_TOP