Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

ΠΟΣΠΕΡΤ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΟΣΠΕΡΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

 Αγία Παρασκευή, 21-10-2015

Στο Διοικητικό Συμβούλιο Ν.4/19-10-2015, θέμα 2ο της ΠΟΣΠΕΡΤ, ορίστηκε ομόφωνα Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Εκπροσώπων Εργαζομένων (δύο συνάδελφοι στο Δ.Σ. της ΕΡΤ και ένας στη Διοικούσα της ΕΡΤ3), καθώς και για την εκλογή επιτροπών Υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με το Ν.3850/2010 που πρέπει να γίνουν με άμεση και καθολική ψηφοφορία και οι οποίες εκπροσωπούνται ανάλογα με τον αριθμό των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή της Αθήνας θα είναι 7μελής και της Θεσσαλονίκης 3μελής.

Ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι η διεξαγωγή εκλογών σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις των Ν.1264 /83 και Ν.3965/11 και να πράξει ότι είναι δυνατόν για την ομαλή και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές.

Επίσης να καθορίσει τον τρόπο και την ημερομηνία των εκλογών και να ορίσει τις Κεντρικές και Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές, να δίνει λύση σε οτιδήποτε πρόβλημα προκύψει, να παραλάβει τα απαραίτητα χρήματα από το ταμείο της ΠΟΣΠΕΡΤ ή από την ΕΡΤ – μετά από αίτημα της ΠΟΣΠΕΡΤ -  για τα έξοδα των εκλογών και να αποδώσει μετά τη λήξη της όλης διαδικασίας, να αποστείλει ή να παραλάβει οποιοδήποτε έγγραφο ή εκλογικό υλικό απαιτείται απ’ όπου προέρχεται και να αναγγείλει τα αποτελέσματα των εκλογών.

Την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποτελούν οι :

Δ. Κούνης,  Πρόεδρος

Κ. Θεοδωρίδου, μέλος

Α. Σκαλίδης, μέλος

Στην εφορευτική επιτροπή, Πρόεδρος θα είναι ο δικαστικός ή οι δικαστικοί όταν παρίστανται και απαραίτητα κατά την καταμέτρηση των ψήφων και την έκδοση αποτελεσμάτων.

 
GO_TO_TOP