Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

Ασφαλιστικές εισφορές : Παράταση της ισχύος των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011

Θέμα : Παράταση της ισχύος των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011.

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015 παρατάθηκε η ισχύς των διατάξεων της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 μέχρι την 31-12- 2016. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση και πρόνοια που παρακρατούνται από τις αποδοχές των υπαλλήλων οι οποίοι υπάγονται στις προαναφερόμενες διατάξεις, θα εξακολουθήσουν να υπολογίζονται επί των συνταξίμων αποδοχών τους όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31-10-2011 
GO_TO_TOP