Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

Ενημέρωση για ενδεικτικά Έντυπα Υποδείγματα Δήλωσης

Προς τους συναδέλφους

Σε συνέχεια της ενημερωτικής συνάντησης του Συλλόγου στις 15/5/2015, σας αποστέλλουμε 2 Έντυπα Υποδείγματα Δήλωσης :

 Ανάλογα με την επιλογή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο.

Η Δήλωση χρειάζεται να κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου της by Extreme Blocker"> ΕΡΤ Α.Ε., -αν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του υποδείγματος αυτού- εντός της προθεσμίας 20 ημερών από τη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.

 
GO_TO_TOP