Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

Σήμερα ψηφίζουμε - Εκλογές ΠΑΣΥΜΗΤΕ

8 Δεκ 2016


Σήμερα Εκλογές ΠΑΣΥΜΗΤΕ


Όλοι μαζικά, ενωτικά, αποφασιστικά

ψηφίζουμε σε όλη την Ελλάδα

εκλέγουμε Νέα Όργανα Διοίκησης του ΠΑΣΥΜΗΤΕ

Νέο Διοκητικό Συμβούλιο Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή.

Νέους αντιπροσώπους του Συλλόγου μας στην ΠΟΣΠΕΡΤ και στο ΕΚΑ


Η συμμετοχή μας έχει αξία !

Η ψήφος μας καθορίζει το αύριο στον Τεχνικό Κλάδο

για μια ΕΡΤ που αξίζει σε όλους εργαζόμενους και κοινωνία !

 
GO_TO_TOP