Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΤ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ , ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΥΜΗΤΕ.

Συναδέλφισσες, -φοι,


Πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΡΤ  για το νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΡΤ (Οργανόγραμμα).


Ο Σύλλογος μας κατέθεσε τις θέσεις και τις προτάσεις μας για τον Τεχνικό  Τομέα, έτσι όπως τεκμηριώθηκαν μέσα από θεσμικές διαδικασίες Γενικές Συνελεύσεις και  Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του  ΠΑΣΥΜΗΤΕ.

Αποστέλλουμε συνημμένα τις θέσεις του Συλλόγου όπως κατατέθηκαν, καθώς και  το σχέδιο της Διοίκησης.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς


 
GO_TO_TOP