Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

Δελτίο Τύπου Μαζική - δυναμική ΓΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ

Αγία Παρασκευή 26 Απρίλη 2018


Δελτίο Τύπου

Μαζική - δυναμική ΓΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ

Συναδέλφισσες , -φοι

Πραγματοποιήθηκε η  ετήσια τακτική ΓΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ  σε μια περίοδο όπου τα ζητήματα που μας απασχολούν παραμένουν άλυτα αυξάνοντας την ανησυχία στους εργαζόμενους και τους Τεχνικούς που υπηρετούν την ΕΡΤ και τα αδιέξοδα στην ίδια την εταιρία και το μέλλον της.

Τα μέλη του ΠΑΣΥΜΗΤΕ, όλοι εμείς, δείξαμε το πραγματικό διαχρονικό μας ενδιαφέρον με την μαζική και δυναμική μας συμμετοχή -  από όλους τους χώρους δουλειάς, από Αθήνα, Περιφέρεια και ΕΡΤ3, ενδυναμώνοντας έτσι τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο σε ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία και τη λειτουργία της ΕΡΤ.

Στη συζήτηση του διοικητικού απολογισμού ιδιαίτερα επισημάνθηκαν οι θέσεις του Συλλόγου και η αντίθεση μας πάνω σε καίρια ζητήματα όπως :

  • Τη συνεχώς αυξανόμενη παρουσία εργολάβων σε πολλούς τομείς, που εισάγει εργασιακές συνθήκες γαλέρας στους σδφους που χρησιμοποιούν  και υποβαθμίζει το παραγόμενο προϊόν σε σχέση με τη ποιότητα και τις τεχνικές προδιαγραφές της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.
  • Η επιτακτική πλέον ανάγκη για την πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας σε όλες τις τεχνικές μονάδες και τις υπηρεσίες με σταθερές σχέσεις εργασίας,  νόμιμη  και δίκαιη αμοιβή και ασφάλιση
  • Η εισήγηση του νέου οργανογράμματος της ΕΡΤ που επιφέρει καίριο πλήγμα στη λειτουργία του Τεχνικού Κλάδου, με το κατακερματισμό της οργανωτικής δομής της ΓΔ Τεχνολογίας και με βλαπτικό αποτέλεσμα στο παραγόμενο έργο. Στην ουσία επαναφέρεται η κάθετη δομή ανάπτυξης των τεχνικών τμημάτων ανά μέσο, ενός μοντέλου ανάπτυξης δομών και προσωπικού δηλαδή, που κινείται σε εντελώς αντίθετη πορεία σε σχέση με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα.
  • Τα ερωτήματα και οι ανησυχίες μας σχετικά με τη δομή και λειτουργία της ΕΡΤnet  μετά την υπαγωγή στο Υπουργείο Οικονομικών, επισημαίνοντας και πάλι  σε κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα επιτρέψουμε να αλλοιωθεί ή να αμφισβητηθεί η αυτόνομη ανάπτυξη και λειτουργία του Δικτύου Εκπομπής της ΕΡΤ , οι θέσεις και  οι  όροι εργασίας σε αυτό.

Επίσης αναλύθηκαν όλες οι ενέργειες και οι δράσεις του ΔΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ, που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Δείτε εδώ:

   Παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός και η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.


Υπερψηφίστηκε ο οικονομικός προϋπολογισμός και ο προσδιορισμός της συνδικαλιστικής εισφοράς στα 4 € με ισότιμη κατανομή στο Σύλλογο και στην Ομοσπονδία, όπως ζητούσαν τα μέλη μας λόγω της οικονομικής συγκυρίας. Επίσης επαναβεβαιώθηκε η δέσμευση του συλλόγου για αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια.

 Στη ΓΣ ήσαν  118  παρόντες.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της ΓΣ :

                        Διοικητικός              Οικονομικός            Οικονομικός

                        απολογισμός          απολογισμός          προϋπολογισμός

Ψήφισαν                  99                               99                               99

Άκυρα                       0                                 0                                0

Υπέρ                       95                               97                               96

Κατά                         3                                 2                                3

Λευκά                       1                                 0                                0


 


Στο πρόγραμμα δράσης της επόμενης περιόδου τονίστηκε η ανάγκη ενδυνάμωσης των προσπαθειών και των ενεργειών του ΔΣ σε όλα τα επίπεδα, με πιο δυναμικούς τρόπους παρέμβασης, που διασφαλίζονται με  ισχυρότερη συλλογική συμμετοχή.

Από τις τοποθετήσεις ζητήθηκε η παρέμβαση του ΔΣ στα καθημερινά προβλήματα των μελών μας, με παρουσία στους χώρους δουλειάς, με διαρκή επικοινωνία με τα μέλη, με στοχευμένες δυναμικές δράσεις  για :

  • Τη διασφάλιση των εργασιακών και επαγγελματικών μας δικαιωμάτων.
  • Την εξάλειψη των μισθολογικών ανισοτήτων.
  • Τη απόδοση των δίκαιων και νομοθετημένων αιτημάτων μας στα επιδόματα ΕΑΕ, στις προϋπηρεσίες και στα πρόσθετα.
  • Τις ΣΣΕ, με διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις.
  • Την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας.
  • Όσα πλήττουν τον κλάδο μας και την ΕΡΤ.

Ο Σύλλογος μας, με προσήλωση στο καταστατικό και στις ανοικτές συλλογικές διαδικασίες, με ενότητα και ενεργοποίηση όλων των συναδέλφων συνεχίζει την αγωνιστική του πορεία και τη διεκδικητική του στρατηγική, για τα συμφέροντα των μελών, για την ανάπτυξη του τεχνικού κλάδου και τη λειτουργία μιας ΕΡΤ δημοκρατικής, ανοικτής στην Κοινωνία.

Τα προβλήματα είναι γνωστά, μαζί μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με δυναμικές δράσεις και να δεσμευτούμε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να αμφισβητήσει την ύπαρξη και το ρόλο της ΕΡΤ, ως Δημόσιου ενιαίου Φορέα, αλλά και του παραγόμενου έργου της, ως Δημόσιου αγαθού προς κάθε Έλληνα Πολίτη. 

 

 

                        Το Προεδρείο της ΓΣ                                            Το ΔΣ

 
GO_TO_TOP