Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΩΡΩΝ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

 

Αγία Παρασκευή   25  Νοεμβρίου  2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΩΡΩΝ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ  και  ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ  Ε.Α.Ε.

Συναδέλφισσες,  - φοι,

 

όπως γνωρίζετε υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων, που έχουν δικαιώσει τους  αιτούντες τα δώρα και τα επιδόματα που έχουν περικοπεί με τους μνημονιακούς νόμους. Επιπλέον, τα δικαστήρια έχουν κρίνει ότι η παντελής  κατάργηση των σχετικών παροχών  δεν έχει αιτιολογηθεί πλήρως και επαρκώς από τους σχετικούς νόμους.

Μετά δε την ένταξη μας στο ενιαίο μισθολόγιο, εκτός της διεκδίκησης των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Άδειας, προκύπτει ανάγκη διεκδίκησης και του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας,  που προβλέπεται στο Ν.4024/2011 αρθρ. 15 και που αποτελεί  πάγιο  αίτημα του Συλλόγου μας. Με  βάση την αρχή της ισότητας μπορούμε  να τα διεκδικήσουμε  και  για τα παρελθόντα έτη.

 

Τα όρια της κατάθεσης αγωγών είναι η 31η Δεκεμβρίου 2018

Ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ - απέναντι στα μέλη του - αναλαμβάνει  την ευθύνη της δικαστικής διαδικασίας.  Η συμφωνία μας με το δικηγορικό γραφείο  προβλέπει 20 € ανά ενάγοντα σε κάθε αγωγή.

Αυτό  το ποσό  θα καταβληθεί  από το Σύλλογο και περιλαμβάνει  όλα τα έξοδα  έως την επιδίκαση των αγωγών, χωρίς καμία προσωπική επιβάρυνση των μελών μας. Στην περίπτωση επιτυχούς έκβασης θα καταβληθεί η συμφωνηθείσα αμοιβή ποσοστού 4% επί του επιδικασθέντος ποσού  και ταυτόχρονα  όλο το ποσό της αρχικής δαπάνης του ΠΑΣΥΜΗΤΕ θα επιστραφεί στο Ταμείο του Συλλόγου.

 

Όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε σε αυτή τη δικαστική διεκδίκηση πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη φόρμα που εμφανίζεται με την ενεργοποίηση του παρακάτω συνδέσμου,  ή  να περάσετε από  τα γραφεία του Συλλόγου  έως την  30η Νοεμβρίου 2018.

Για την ανάθεση της υπόθεσης θα συνταχθεί σχετικό συμφωνητικό.

Για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πατήστε εδώ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.

 

 Το  ΔΣ  του  ΠΑΣΥΜΗΤΕ

 
GO_TO_TOP