Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

Κ.Υ.Α. συμψηφισμών - αναβίωσης των εργαζομένων της ΕΡΤ


Συναδέλφισσες,  -φοι,

εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη και πολυσυζητημένη Κοινή Υπουργική Απόφαση των  Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Εργασίας και Οικονομικών, για τη ρύθμιση του τρόπου πληρωμής των τελικώς οφειλομένων ποσών που προκύπτουν από την αναβίωση των συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής του προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και της διαδικασίας εκκαθάρισης και απόδοσης των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών.

Διαβάστε  τη σημερινή απόφαση   ΑΡΙΘ. ΟΙΚ 21423 EΞ 2019   η οποία είναι συνέχεια της προηγούμενης   ΚΥΑ 920/24.4.2017   και  μια εκκρεμότητα τεσσάρων σχεδόν χρόνων από την ψήφιση του Νόμου 4324/2015 για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ.    
 
Το Δ.Σ. και οι νομικοί σύμβουλοι του Συλλόγου θα μας ενημερώσουν για όλα τα ζητήματα που μας αφορούν και προκύπτουν από την εφαρμογή αυτής της απόφασης.
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 
 
Το ΔΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ
 
 
GO_TO_TOP