Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

ΟΧΙ στη μονομερή λύση των συμβάσεων εργασίας μας

 

Αγία Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2022

ΟΧΙ στη μονομερή λύση των συμβάσεων εργασίας μας

ΝΑΙ στη πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων με διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Συναδέλφισσες ,  συνάδελφοι

Η  Διοίκηση της ΕΡΤ όπως συνηθίζει τα τελευταίο καιρό αυθαίρετα, χωρίς  διαβούλευση με τα Σωματεία των εργαζομένων όπως έχει υποχρέωση, χωρίς καμία πρόβλεψη του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού, χωρίς την τήρηση όσων προβλέπονται για τις απολύσεις, επικαλούμενη γενικά την πρόθεσή της να εφαρμόσει μια δική της αόριστη πολιτική  συνταξιοδοτήσεων εν ήδη ’’νέου Υπουργείου Κοινωνικής  Ασφάλισης’’ αποφάσισε τη λύση των συμβάσεων εργασίας πλήθους συναδέλφων μας εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες και δυσαναπλήρωτες ανάγκες της λειτουργίας της ΕΡΤ σε όλους τους Τομείς του Τεχνικού κλάδου και ευρύτερα. 

Είναι γνωστό, ότι ο αριθμός των εργαζομένων της ΕΡΤ – ιδιαίτερα στον Τεχνικό Κλάδο -  μειώνεται διαρκώς χωρίς αναπλήρωση. Είναι γνωστό ότι εδώ και χρόνια ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ καταγγέλλει την ανεξέλεγκτη ανάθεση πλήθους λειτουργιών της ΕΡΤ σε εργολάβους με εργαζόμενους υποαμοιβόμενους και χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Είναι επίσης γνωστό, ότι ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ τεκμηριωμένα διεκδικεί την ανάγκη θεσμικής κατοχύρωσης των Οργανικών θέσεων στην ΕΡΤ. Έχουμε καταγγείλει την άρνηση της διοίκησης για καταγραφή των μεγάλων  ελλείψεων προσωπικού, σε όλες σχεδόν τις οργανικές μονάδες,  τις οποίες όλοι γνωρίζουμε, και την θεσμική πλήρωση αυτών των ελλείψεων με τις νόμιμες διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Είναι τέλος γνωστό, ότι όλα τα Σωματεία των εργαζομένων της ΕΡΤ στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΕΣΣΕ ζητήσαμε επίμονα να συνομολογηθεί ο αναγκαίος αριθμός των οργανικών θέσεων ανά Οργανική Μονάδα, όμως το αίτημα μας δεν έγινε δεκτό από την πλευρά της Διοίκησης.

Αντί να προηγηθούν όλα αυτά, η Διοίκηση ως νομοθέτης αποφασίζει  ‘’και διατάσει’’  τη λύση των συμβάσεων των συνάδελφων μας, αδιαφορώντας για το πώς θα λειτουργήσει  την επόμενη μέρα η εταιρία, αδιαφορώντας επίσης αν θα μπορέσουν να ζήσουν οι συνάδελφοί μας μέχρι την απονομή της σύνταξης  τους.

Οι θέσεις του Συλλόγου μας είναι γνωστές, αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε  για τη βελτίωση των αμοιβών και των  συνθηκών εργασίας, για τη αύξηση της σύνταξης και τη μείωση των ορίων της ηλικίας προς συνταξιοδότηση, αλλά και για τη συνέχιση της ύπαρξης μιας  ανταγωνιστικής  ΕΡΤ για τον Ελληνικό λαό.

Οι Τεχνικοί της ΕΡΤ διώχνονται.  Οι θέσεις εργασίας δεν αναπληρώνονται.

Οι εργολάβοι πολλαπλασιάζονται. Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας επεκτείνονται.    Η ΕΡΤ σβήνει.   Φτάνει πια …  

Προσλήψεις ΤΩΡΑ με ΑΣΕΠ  -  ΟΧΙ στις Απολύσεις

 

Συναδελφικά     

Το ΔΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ

Πολλοί συνάδελφοι μας έχουν στείλει επιστολές αγωνίας για το μέλλον της ΕΡΤ. Ενδεικτικά επισυνάπτουμε μία από αυτές. 

 

 

 
GO_TO_TOP