Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Παρέμβαση του ΠΑΣΥΜΗΤΕ στη ΒΟΥΛΗ για το Κ.Ε.Β.Αυλίδας

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -  Παρέμβαση του ΠΑΣΥΜΗΤΕ στη ΒΟΥΛΗ για το Κ.Ε.Β.Αυλίδας
 
Αθήνα 21 Μαρτίου 2023
  
Πραγματοποιήθηκε σήμερα  η δεύτερη συνεδρίαση της Διαρκούς  Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της ΒΟΥΛΗΣ, στη συζήτηση επί του
ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΜΕ ΤΙΤΛΟ :

«Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία τωνσυντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και τηςεπιχειρηματικότητας»

Στη σημερινή συνεδρίαση, κατά τη διαδικασία της ακρόασης  Φορέων, συμμετείχε  ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ με ομιλία του προέδρου του ΔΣ και με την κατάθεση σχετικού υπομνήματος προς τους Βουλευτές και τα μέλη της Επιτροπής. 
Ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ  έχει πραγματοποιήσει σειρά πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων σχετικά με την πολυετή εκκρεμότητα της ακίνητης περιουσίας της ΕΡΤ, καθώς και με το θέμα της χρήσης και λειτουργίας των ραδιοφωνικών συχνοτήτων Μεσαίων και Βραχέων κυμάτων, όπως και των εγκαταστημένων υποδομών και του εξοπλισμού  της ΕΡΤ ΑΕ.
Με επιχειρήματα τεκμηριωμένα περιγράψαμε τις θέσεις μας και ζητήσαμε την απόσυρση του άρθρου 59  του σχεδίου νόμου, που καταργεί το Κέντρο Εκπομπής Βραχέων Αυλίδας  και παραβιάζει  συνταγματικούς κανόνες και υποχρεώσεις.
 
Για την ενημέρωσή σας, παρακαλούμε διαβάστε ακολούθως, το συνημμένο υπόμνημα, που κατάθεσε ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ στη ΒΟΥΛΗ. 
 
 Το ΔΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ 

Αθήνα 21 Μαρτίου 2023

ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Προς :

 • τη Βουλή των Ελλήνων
 • τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων

Στο  πλαίσιο της ακρόασης Φορέων, καταθέτουμε επιστολή  –  υπόμνημα με θέσεις και προτάσεις του

Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανικών και  Τεχνικών  ΕΡΤ ( ΠΑΣΥΜΗΤΕ )

στη συνεδρίαση της  Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, επί του  ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας».

Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής

Κυρίες και κύριοι βουλευτές

Στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο περιμέναμε να περιέχονται και να συζητηθούν αυτά τα οποία στερούνται οι Τεχνικοί  και πολλές ειδικότητες εργαζομένων της ΕΡΤ και αποτελούν μοναδική εξαίρεση από όλους τους υπηρετούντες στο Δημόσιο και όπου εφαρμόζεται το ενιαίο μισθολόγιο με το Ν. 4354/15 και μεταξύ  άλλων αφορούν :

 • Την απόδοση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας για τους Μηχανικούς, τους Τεχνικούς που εργάζονται σε περιβάλλον ανθυγιεινό και επικίνδυνο, για τους Αναρριχητές - συντηρητές ιστών,  που εργάζονται σε ύψος 100 και πλέον μέτρων από το έδαφος και για άλλους εργαζόμενους.
 • Την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των νεοπροσληφθέντων το 2014 με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα , κάτι που ήταν προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

Αυτά αποτελούν χρόνια  δίκαια αιτήματα, έχουμε τις υποσχέσεις από το αρμόδιο Υπουργείο για την υλοποίηση τους και έχουν συμπεριληφθεί στην ΣΣΕ που υπογράφηκε στην ΕΡΤ, για να υπάρξουν οι αναγκαίες ρυθμίσεις και να υλοποιηθούν, όμως απουσιάζουν και διαμαρτυρόμαστε έντονα για αυτό.

Αντίθετα υπάρχει το  Άρθρο 59  το οποίο  έρχεται να καταργήσει μια σημαντική και αναγκαία λειτουργία της ΕΡΤ που είναι οι ραδιοφωνικές εκπομπές της στα Βραχέα κύματα, που είναι η γέφυρα επικοινωνίας των  Αποδήμων Ελλήνων με την πατρίδα.  Οι εγκαταστάσεις αυτές λειτουργούν εδώ και 50 χρόνια στην Αυλίδα στο επίμαχο οικόπεδο.

Ο Σύλλογος μας ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ από το 1972  που ιδρύθηκε είναι στην υπηρεσία της τεχνολογίας της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης και έχει συμβάλλει καθοριστικά στην Τεχνολογική ανάπτυξη και στην Τεχνική και Παραγωγική  λειτουργία της ΕΡΤ όλα αυτά τα χρόνια. Με την παρέμβασή μας θα εκφράσουμε τις θέσεις σύμφωνα με την αποστολή για την προστασία των υποχρεώσεων της ΕΡΤ προς το κοινωνικό σύνολο, που είναι συνταγματική υποχρέωση.  

Τι περιέχει το άρθρο 59 :

Άρθρο 59

Άρση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Κέντρου Εκπομπής Βραχέων Κυμάτων Αυλίδας Ευβοίας – Τροποποίηση περ. γ ́ παρ. 3 άρθρου 16 ν. 4173/2013

Στο τέλος της περ. γ ́ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4173/2013 (Α ́ 169) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:

«Με την έναρξη ισχύος του παρόντος, η παραχώρηση από το Ελληνικό Δημόσιο προς την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του δικαιώματος χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του κέντρου εκπομπής βραχέων κυμάτων (Κ.Ε.Β.Α.) στη θέση Δράμεσι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αίρεται.

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. υποχρεούται να υποβάλει στον ειδικό διαχειριστή στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με κοινοποίηση στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών, έκθεση απογραφής των ακινήτων και κινητών πραγμάτων, τα οποία συγκροτούν το ανωτέρω Κ.Ε.Β.Α. και τελούσαν υπό καθεστώς παραχώρησης, εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

 Αυτό το άρθρο ΖΗΤΟΥΜΕ  να αποσυρθεί για τους εξής λόγους :

 Η ΕΡΤ Α.Ε. αποστερείται το δικαίωμα χρήσης του Κέντρου Εκπομπής Αυλίδας. Η χρήση μεταφέρεται στο Δημόσιο. Το Δημόσιο όμως δεν έχει τα τεχνικά μέσα να το λειτουργήσει. Αυτό σημαίνει ότι πλέον, με τον νόμο, καταργείται η λειτουργία των βραχέων κυμάτων . Τούτο παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της συνεχούς λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, αρχή η οποία διέπει την ΕΡΤ, όπως έκρινε το ΣτΕ στη γνωστή υπόθεση της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 236/2013 της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, που εκδόθηκε τον Ιούνιο 2013, αποφάνθηκε ότι η ΕΡΤ ως Δημόσια Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία, με συγκεκριμένους σκοπούς και αποστολή όπως προβλέπει το Αρθρ 15 του Συντάγματος, δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε  διακοπή της Υπηρεσίας αυτής. Η απόφαση αυτή διατάσσει την ακώλυτη και αδιάκοπη λειτουργία της Υπηρεσίας και την αναγκαστική χρήση  όλων των Συχνοτήτων.

Δηλ. Η ΕΡΤ στο σύνολό της ( ιστότοποι, τηλεόραση, ραδιόφωνο, FM, Μεσαία και Βραχέα ),  πρέπει  να λειτουργεί, παρέχοντας τις υπηρεσίες της στο κοινό, το οποίο έχει δικαίωμα συνεχούςπρόσβασης στη Δημόσια αυτή υπηρεσία. Με αυτήν ακριβώς τη συνταγματική επιταγή έρχεται σε αντίθεση η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 59.

Δηλωτικό των προθέσεων είναι ότι η προτεινόμενη διάταξη, ενώ ανακαλεί το δικαίωμα χρήσης που είχε η ΕΡΤ, δεν ορίζει πώς, από ποιες υπηρεσίες του Δημοσίου και με ποια τεχνικά μέσα το Δημόσιο θα ασκήσει τη χρήση που αποκτά. Μάλιστα το άρθρο 59 δεν προβλέπει καν εξουσιοδοτική διάταξη για να ρυθμιστούν τα θέματα αυτά έστω και με υπουργική απόφαση.  Το επίμαχο άρθρο λοιπόν οδηγεί σε κατάργηση των βραχέων, δεν μπορεί να αιτιολογηθεί από μία δήθεν προσπάθεια εξυγίανσης, προκαλεί δε ανησυχία για σκοπούμενη ιδιωτικοποίηση του Κ.Ε.Β.Α.

Η Νομοθετική Εξουσία, στην πραγματικότητα  η  Κυβέρνηση, παρεμβαίνει σε εκκρεμή δίκη κατά παράβαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. Η κατάργηση των βραχέων επιχειρείται να   συντελεστεί, όχι με νόμο, ούτε με Υ.Α., αλλά αναρμοδίως με απλή απόφαση της Διοίκησης της ΕΡΤ.

Έχει προϋπάρξει απόφαση της Διοίκησης της ΕΡΤ.  Για αυτή την απόφαση έχουμε προσφύγει στο ΣτΕ  Η υπόθεση εκδικάζεται στο ΣτΕ στις 25.4.2023. Με το άρθρο 59, μόλις έναν μήνα πριν την εκδίκαση και εν όψει αυτής, ο νομοθέτης προσπαθεί να "τακτοποιήσει" νομοθετικά την προσβληθείσα απόφαση της Διοίκησης. Σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ, διάταξη νόμου που παρεμβαίνει σε εκκρεμή δίκη αντίκειται στο άρθρο 26 του Συντάγματος (διάκριση των εξουσιών).

Θέλουμε να σας κάνουμε γνωστό ότι στις αποφάσεις που έχουν προηγηθεί από την Διοίκηση της ΕΡΤ για την διακοπή λειτουργίας των Βραχέων κυμάτων και των Μεσαίων κυμάτων της ΕΡΤ έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας, έχουμε ζητήσει να γίνει  ενημέρωση και διάλογος με τη Διοίκηση,  που δεν έγινε ποτέ, έχουμε ενημερώσει την Πολιτική ηγεσία, έχουμε στείλει επιστολές στην Κυβέρνηση και στο Υπουργείο Εξωτερικών, ήταν και ακόμα πιο κρίσιμο τότε χρονικά με το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία και είχε πραγματικά ουσιαστική σημασία να υπάρχει η γέφυρα επικοινωνίας με τον Ελληνισμό της Αζοφικής.

Επίσης έχουμε  οργανώσει συσκέψεις με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των ναυτικών  μας, με ομογενειακές οργανώσεις, έχουν δημοσιευτεί ανακοινώσεις από αυτούς τους φορείς χωρίς να έχει συγκινηθεί κανείς αρμόδιος.  Ζητήσαμε να ενημερώσουμε τη Διοίκηση της ΕΡΤ για τα συμπεράσματα μας και τις προτάσεις μας, χωρίς αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο αυτό  ενημερώθηκαν τα κόμματα, έγιναν ερωτήσεις στη Βουλή. Οι απαντήσεις από πλευράς της Κυβέρνησης ήταν οι απαντήσεις και η θέση των Υπηρεσιακών παραγόντων της ΕΡΤ. Το Αρμόδιο Υπουργείο μας υποσχέθηκε ότι θα δοθεί παράταση  και συνέχεια της λειτουργίας των Βραχέων για τρείς μήνες ώστε να δοθεί χρόνος  για την επίλυση του προβλήματος. Η παράταση δόθηκε το πρόβλημα δεν λύθηκε ποτέ.

Εμείς το θέμα δεν το αφήσαμε, προχωρήσαμε σε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό  για την υποχρέωση του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα και γιατί θεωρούμε ότι  ο Απόδημος Ελληνισμός που είναι περίπου όσος και ο πληθυσμός  μας  στην Ελληνική Επικράτεια, οι Ναυτικοί μας, ο εφοπλισμός, που είναι ο μεγαλύτερος στο κόσμο,  έχουν αυτές τις στοιχειώδεις ανάγκες. 

Η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων μέσω διαδικτύου είναι προφανώς χρήσιμη, αλλά αυτό δεν σημαίνει την κατάργηση των άλλων τεχνικών και μέσων μετάδοσης. Η διεθνής εμπειρία μας δείχνει πολύ συγκεκριμένα την ανάγκη χρήσης όλων των διαθέσιμων τρόπων εκπομπής του Ραδιοφωνικών  σημάτων.

Η Χώρα μας και η υποδομές που διαθέτει η ΕΡΤ σε αυτό το χώρο της Αυλίδας είναι ζωτικής σημασίας. Ο επτά τεχνικοί που  εργάζονται  στο Κέντρο Εκπομπής της Αυλίδας, δεν μπορούμε να πιστέψουμε  ότι είναι βάρος για την ΕΡΤ.  Αυτοί οι επτά άνθρωποι που υπηρετούν τη Φωνή της Ελλάδας για τα οκτώ εκατομμύρια Απόδημους Έλληνες,  για τους Έλληνες ναυτικούς μας και για τους οδηγούς των φορτηγών των διεθνών μεταφορών, επιτελούν  εθνική αποστολή.

Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση έχουν συμβεί πολλά που δείχνουν αυτό ακριβώς που καταγγέλλουμε δηλ. την εγκατάλειψη και τη διάλυση των υποδομών, αλλά και τις ευθύνες τη Διοίκησης και της Κυβέρνησης. Ενδεικτικά τα αναφέρουμε.

Υπάρχει καλλιεργητής ο οποίος εκμεταλλεύεται την έκταση των χιλίων περίπου στρεμμάτων χωρίς σύμβαση τα τελευταία χρόνια, χωρίς να αποδίδει ενοίκιο στο Δημόσιο ή στην ΕΡΤ, ποιος έχει αναλάβει αυτή την ευθύνη ;

25-04-2020 Μεγάλη πυρκαγιά αποσοβήθηκαν τα χειρότερα και επέκταση στις γύρω περιοχές, χάρις στην αυταπάρνηση των τεχνικών και της Πυροσβεστικής.

Νοέμβριος 2021. Κλοπή 42 container που περιήλθαν στην ΕΡΤ μετά από δωρεά  του Αμερικανικού Δημοσίου  και περιείχαν τον Εξοπλισμό της Φωνής της Αμερικής από το Δασοχώρι Καβάλας. Μια τιτάνια κλοπή και απώλεια εξοπλισμού αναγκαίου για την ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας αξίας 11 εκ Δολαρίων. Οι δράστες παραμένουν ατιμώρητοι, η ΕΡΤ τι έχει κάνει ;

Όλα  αυτά χρειάζονται πλήρη διερεύνηση.

Καταλήγοντας ζητούμε να αποσυρθεί το Άρθρο 59 του παρόντος Νομοσχεδίου. Να ακολουθήσει ευρύς διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπου θα κατατεθούν νηφάλια όλες οι απόψεις και με χρονοδιάγραμμα να βγουν τα συμπεράσματα που θα οδηγήσουν στη συνολική λύση της εκκρεμούσας εδώ 10 χρόνια τύχης της ακίνητης περιουσίας της ΕΡΤ.

Αυτή είναι η καθαρή θέση μας και η πρότασή μας. Μπορεί κάποιοι από το Υπουργείο να μας πουν ότι αυτή η έκταση θα ιδιωτικοποιηθεί για να  γίνουν επενδύσεις με οικονομικά αποτελέσματα.

Το λέμε με τον ποιο ξεκάθαρο τρόπο ότι αυτή η εγκατάσταση που είναι το σημείο σύνδεσης της ομογένειας, των ναυτικών  μας, με την πατρίδα και που αποτελεί συνταγματική δέσμευση και υποχρέωση του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, της ΕΡΤ δεν μπορεί να εκποιείται σε ιδιώτες, ούτε να αποτελεί πεδίο ανταγωνισμού Ιδιωτικών συμφερόντων, όπως έγινε στο παρελθόν με την αντίστοιχη έκταση της ΕΡΤ στην Περαία Θεσσαλονίκης.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                     Ο Γενικός Γραμματέας

Γαβριήλ Κασιμάτης           Χρήστος Γιαννόπουλος
 
 
 
 
 
 

ΠΑΣΥΜΗΤΕ : 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ στα ΜΜΕ την Τετάρτη 15 Μάρτη - ΠΑΝΕΡΓΑΤΡΙΚΟ Συλλαλητήριο την Πέμπτη 16 Μάρτη

 

Αγία  Παρασκευή  14  Μαρτίου   2023

Απεργούμε και συμμετέχουμε μαζικά στα συλλαλητήρια  

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι, 

Η τραγωδία στα Τέμπη έχει επιφέρει βαθύ τραύμα στην καρδιά της ελληνικής κοινωνίας, των εργαζομένων και της νεολαίας.  Η κοινωνία μας  θρηνεί την απώλεια αθώων νέων ανθρώπων και ταυτόχρονα  εκφράζει την οργή της για την αδιαφορία των κυβερνώντων  και των ιθυνόντων στην ανθρώπινη ζωή.  Η κοινωνία, η νεολαία, ο κόσμος της εργασίας κινητοποιείται. Με απεργίες και παλλαϊκά συλλαλητήρια απαιτεί :

 • Την προστασία της ανθρώπινης ζωής, με σύγχρονες και ασφαλείς συγκοινωνίες
 • Συγκοινωνίες ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα
 • Να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για το έγκλημα των Τεμπών
 • Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς
 • Τέρμα στη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων
 • Την επαναφορά των Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής ωφέλειας στο δημόσιο

Για αυτούς τους λόγους απεργήσαμε και εμείς στις 8 Μάρτη. Αυτή την ΑΠΕΡΓΙΑ η Διοίκηση της ΕΡΤ, όπως καταγγείλαμε, την κατέστειλε με απεργοσπαστικό μηχανισμό, εν αγνοία των εργαζομένων, που με  εκφοβισμό τους υποχρέωσε – παράνομα - να είναι προσωπικό ασφάλειας και να εργαστούν για την παραγωγή προγράμματος.

Συνεχίζουμε τον απεργιακό  μας  αγώνα μαζί με όλους

τους εργαζόμενους των ΜΜΕ, τις Ενώσεις των Δημοσιογράφων

και την ΠΟΣΠΕΡΤ, που κήρυξαν 24ωρη απεργία,

την Τετάρτη 15 Μάρτη, από 05:00 έως 05:00 της επομένης

Έχουμε επισημάνει ότι όλα όσα είχαν καταγγείλει οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο είναι κοινά  με όσα καταγγέλλουν χιλιάδες εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς τους, είναι κοινά με όσα καταγγέλλουμε εμείς στο χώρο της ΕΡΤ. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε  στην ΕΡΤ δεν είναι διαφορετικά από τα προβλήματα των άλλων Δημόσιων Οργανισμών. Όπως οι κυβερνώντες οδήγησαν το σιδηρόδρομο και πολλές  άλλες  δημόσιες επιχειρήσεις  κοινής ωφέλειας  σε διάλυση, με τον ίδιο τρόπο βιώνουμε  τη διάλυση της ΕΡΤ.

Εδώ και καιρό διαμαρτυρόμαστε  για την  ΕΡΤ,  που απουσιάζουν οι δημοκρατικές λειτουργίες και ο σεβασμός προς τους εργαζόμενους, που χωρίς λογοδοσία κατασπαταλούν το ανταποδοτικό τέλους, που κάνουν παρέλαση οι κάθε λογής εργολάβοι, που σε μεγάλο μέρος της λειτουργίας και σε πλήθος υπηρεσιακών μονάδων τοποθετούνται ‘’manager’’ - εκπρόσωποι ιδιωτικών συμφερόντων - με ολιγόμηνες συμβάσεις και παραγκωνίζονται οι έμπειροι επαγγελματίες της ΕΡΤ, που πολλοί έμπειροι Τεχνικοί απολύονται, που η Διοίκηση και τα στελέχη της χωρίς ντροπή  διπλασιάζουν τους μισθούς τους.

Για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και την κοινωνία ακόμα μεγαλύτερη σημασία έχει  να αγωνιστούμε για μια ΕΡΤ πολυφωνική και ανεξάρτητη, για μια ΕΡΤ με ανοικτά μικρόφωνα στις κοινωνικές ομάδες και στα  συνδικάτα, για μια ΕΡΤ με εσωτερική παραγωγή πολιτισμού και ψυχαγωγίας για όλο τον ελληνικό λαό και τον απόδημο ελληνισμό.

Για τον Τεχνικό κλάδο και τα μέλη του ΠΑΣΥΜΗΤΕ ακόμα μεγαλύτερη σημασία έχει  σήμερα να προετοιμάσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, για την δικαίωση των διεκδικήσεων του κλάδου και του Συλλόγου μας, να συστρατευτούμε για να επιβάλουμε το σεβασμό στη ΣΣΕ  και σε όσα άδικα μας έχουν αφαιρέσει.

Το ΔΣ καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε αγωνιστική ετοιμότητα. Καλούμε τους Μηχανικούς και τους Τεχνικούς σε εγρήγορση για να προετοιμάσουμε και να οργανώσουμε  την  κλιμάκωση του αγώνα μας.

ΟΛΟΙ  στο  πανεργατικό  συλλαλητήριο,

που οργανώνουν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ,

την Πέμπτη 16 Μάρτη, στις 11:00, στο Σύνταγμα

 

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                     Ο Γενικός Γραμματέας

Γαβριήλ Κασιμάτης           Χρήστος Γιαννόπουλος

 

 

 

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ : Επιχείρηση απεργοσπαστικού μηχανισμού στην ΕΡΤ

 

ΠΑΣΥΜΗΤΕ  –  ΠΣΥΠΕΡΤ  –  ΣΕΚΟΧΕΡΤ

Αγία Παρασκευή 7 Μάρτη 2023

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Επιχείρηση  απεργοσπαστικού μηχανισμού στην ΕΡΤ

Προς τα μέλη των Σωματείων :

 • ΠΑΣΥΜΗΤΕ
 • ΠΣΥΠΕΡΤ
 • ΣΕΚΟΧΕΡΤ

Κοινόπ :

 • Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας
 • Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας
 • Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Στην αυριανή 24ωρη απεργία που προκηρύχτηκε από το Ε.Κ. Αθήνας, το  Ε.Κ. Θεσσαλονίκης και τα άλλα Εργατικά Κέντρα συμμετέχουν όλα τα πρωτοβάθμια Σωματεία των εργαζομένων της ΕΡΤ.

Ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ, ο ΠΣΥΠΕΡΤ και το ΣΕΚΟΧΕΡΤ, όπως ενημέρωσαν με το προηγούμενο E mail καλούν τα μέλη τους να συμμετάσχουν στην 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ, την Τετάρτη 8 Μάρτη  2023,  όπως και στο Συλλαλητήριο που θα γίνει στο Σύνταγμα.

Μετά τις ανακοινώσεις και το κάλεσμα των Σωματείων, ξεκίνησε από την πλευρά της Διοίκησης της ΕΡΤ, σε διάφορα επίπεδα, μια σειρά αντιδημοκρατικών και παράνομων ενεργειών και παρεμβάσεων.  Η Διοίκηση  με αυτές τις ενέργειες, καθώς και με έγγραφες εντολές προς τους Προϊστάμενους, προσπαθεί  να θολώσει τα νερά, να αλλοιώσει τη διάρκεια και το χαρακτήρα της ΑΠΕΡΓΙΑΣ και έτσι να δημιουργήσει απεργοσπαστικό μηχανισμό, εν άγνοια των Σωματείων μας, των Εργατικών Κέντρων  και των εργαζομένων. Το περιεχόμενο και το ύφος των εντολών είναι το εξής : <<Σας γνωρίζουμε ότι τα πρωτοβάθμια σωματεία εργαζομένων της ΕΡΤ συμμετέχουν στην αυριανή 24ωρη απεργία που κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Αθηνών και τα σωματεία της χώρας με αφορμή το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, με διακοπή της κανονικής ροής του προγράμματος τις ώρες από τις 12.00- 15.00 (για τη διευκόλυνση όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις). Ως εκ τούτου το ενημερωτικό πρόγραμμα θα βγει κανονικά από το πρωί.>>

Αυτές είναι οι εντολές της Διοίκησης προς τους προϊσταμένους και προς άλλες κατευθύνσεις.  Προσπαθούν δηλ. να καθορίσουν αυτοί τη διάρκεια και τον τρόπο εκδήλωσης της δική μας ΑΠΕΡΓΙΑΣ   !!!    ΝΤΡΟΠΗ  …

Εμείς από την πλευρά μας  έχουμε υποχρέωση να διευκρινίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε τα αυτονόητα και όσα προβλέπονται από το σύνταγμα και τους νόμους. Η απεργία ξεκινάει αύριο 8 Μάρτη στις 5:00 το πρωί  και λήγει στις 5:00  το πρωί 9 Μάρτη.

Οι Σύλλογοι μας καλύπτουν όλα τα μέλη μας στα συνταγματικά κατοχυρωμένα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Επομένως κάθε συνάδελφος μπορεί να απεργήσει και να διαδηλώσει τις ώρες που ανακοινώσαμε, χωρίς κανένα εμπόδιο από τη διοίκηση της ΕΡΤ και χωρίς καμία άλλη δέσμευση από οποιονδήποτε και για οτιδήποτε.  

Διευκρινίζουμε επιπλέον, ότι κανένα αίτημα εξαίρεσης  δεν έχει φτάσει στα σωματεία μας, ούτε  έχουμε ερωτηθεί για σχετικό  κείμενο προς εκφώνηση ή προβολή, ούτε αίτημα για ορισμό μελών μας ως προσωπικό ασφαλείας. Το προσωπικό ασφαλείας - όπως ορίζει ο νόμος - καθορίζεται και συνομολογείται μεταξύ εργαζομένων και Διοίκησης. Η Διοίκηση δεν προσήλθε  σε διαβούλευση όπως καταγγέλλει  με εξώδικο ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ.  Ούτε τα σωματεία, ούτε ο εργοδότης μπορούν μονομερώς να το ορίσουν. 

Αναφαίρετο δικαίωμα όλων μας είναι η συμμετοχή μας σε αυτή την ιστορική απεργιακή κινητοποίηση. Κανένας και για κανένα λόγο δεν μπορεί να επιβάλλει σε εργαζόμενο να εργαστεί και  να μην απεργήσει  -  σε όλη τη διάρκεια της 24ωρης απεργίας. 

Τα Σωματεία μας είναι πρωτοπόρα  σε όλες τις κινητοποιήσεις και τα ΔΣ εγγυώνται την ελεύθερη έκφραση στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα μας για απεργία, όπως επίσης και την κάλυψη με  αλληλεγγύη όσων έχουν ανάγκη.

Είναι αυτονόητο, ότι αυτές τις κρίσιμες  ώρες,  για το εργατικό κίνημα,  δεν θα μπορούσε για κανένα λόγο να απουσιάζουν τα Σωματεία μας.

ΔΕΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΜΑΣΤΕ  ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΟΥΜΕ !

ΟΛΟΙ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ  την Τετάρτη  8  Μάρτη από τις 05:00

ΟΛΟΙ  ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 13:00

Τα ΔΣ των Σωματείων ΠΑΣΥΜΗΤΕ – ΠΣΥΠΕΡΤ - ΣΕΚΟΧΕΡΤ

 

 

 

 

 

ΠΑΣΥΜΗΤΕ – ΠΣΥΠΕΡΤ – ΣΕΚΟΧΕΡΤ : 24ωρη απεργία

 

 

ΠΑΣΥΜΗΤΕ  –  ΠΣΥΠΕΡΤ  –  ΣΕΚΟΧΕΡΤ

Αγία Παρασκευή 7 Μάρτη 2023

Η ελληνική κοινωνία θρηνεί και εκφράζει την οργή της για την τραγωδία των Τεμπών

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

 

Ενώνουμε τη φωνή μας με τις χιλιάδες φωνές των συγγενών των θυμάτων της ανείπωτης τραγωδίας και με τον κόσμο της εργασίας που είναι στο δρόμο,  κινητοποιείται και αρνείται να γίνει συνένοχος στο έγκλημα των Τεμπών, στη διάλυση και στην ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών αγαθών.

Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες εργαζόμενους και νεολαίους που πήραν μέρος στα μεγάλα παλλαϊκά συλλαλητήρια τις προηγούμενες μέρες.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ στην 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ

που κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας μαζί με

τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία όλης της χώρας

την Τετάρτη  8  Μάρτη από τις 05:00 έως 05:00  της επομένης

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ για να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες που οδήγησαν στην τραγωδία και να μην περάσει η συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ για ασφάλεια στην εργασία και δυναμώνουμε τον αγώνα μας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής ώστε να πάψει πια να ζυγίζεται με κόστος.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ για να σταματήσει η κατευθυνόμενη πληροφόρηση, για να υπάρχει ελεύθερη, αντικειμενική και πολυφωνική ενημέρωση. Η ΕΡΤ να δώσει βήμα και φωνή στα Συνδικάτα και στους εργαζόμενους.

Τα αιτήματά μας είναι κοινά με των άλλων εργαζόμενων. Στην  ΕΡΤ όλοι εμείς  βιώνουμε τα ίδια. Την κακοδιαχείριση, την κατασπατάληση του ανταποδοτικού τέλους και τη διασπάθιση του δημοσίου αυτού πόρου, τη διάλυση των υποδομών, την απαξίωση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, την εγκατάλειψη της δημόσιας περιουσίας, την υποβάθμιση της παραγωγής και του πολιτισμού,  την υποβάθμιση της ασφάλειας στην εργασία και τη μη τήρηση των κανόνων και μέτρων  ασφάλειας. Τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και τη μη κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ  ΚΑΙ  ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

την Τετάρτη 8 Μάρτη στις 13:00

 

Τα ΔΣ των Σωματείων ΠΑΣΥΜΗΤΕ – ΠΣΥΠΕΡΤ - ΣΕΚΟΧΕΡΤ

 

 

 

 

Σελίδα 11 από 492


Δεν μπορείς να ζητάς από τους άλλους αξιοπρέπεια χωρίς πρώτα απ'όλους εσύ να είσαι αξιοπρεπής.... Κρίμα.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΤ HD

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα "Σύστημα Υψηλής Ευκρίνειας HD & ΕΡΤ" την οποία οργάνωσε ο σύλλογός μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Το πληροφοριακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στις παρουσιάσεις των ομιλητών μπορείται να το δείτε εδώ

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το νέο ΔΣ της ΕΡΤ

Ενημέρωση δικηγόρων ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ για ΚΥΑ 2019

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 1

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 2

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 3

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 4

Ραδιοφωνικό μουσείο - πάρκο ΕΡΤ

ΚΕ ΠΑΓΓΑΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 3.jpg
Image Detail
DSC01925.JPG
Image Detail
GO_TO_TOP