Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΣΥΜΗΤΕ 9-8-2012

Αγία Παρασκευή 9 Αυγούστου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς τους συναδέλφους μέλη του ΣυλλόγουΣυναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι η ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής, των προτεινομένων από τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, για διορισμό, στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), την Παρασκευή 3/8/2012 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας (www.pasimite.gr ) και στη σελίδα (ΠΑΣΥΜΗΤΕ) του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης facebook.


Σχετικό Video: https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#b3b545ab-e57e-41ff-8bbb-333f0b3d4043


Ημερομηνία – Ώρα 3/8/2012 12:00

Χώρος Συνεδρίασης: Αίθουσα«Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κατά τη συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης:«Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής, των προτεινομένων, από τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

Π
ΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΤ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 25-07-2012

Αγία Παρασκευή 25 Ιουλίου 2012

Εκτός Έδρας

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

πέρα από τις άλλες οικονομικές περικοπές, ένα μεγάλο ποσοστό από εμάς υποφέρει και από τις περικοπές που εφαρμόστηκαν και στον τομέα των εκτός έδρας. Το θέμα είναι αρκετά σύνθετο και γι αυτό έχει σημασία και η συνεχής ενημέρωση, καθώς πολλοί ενδιαφερόμενοι (αλλά και πολλοί από τους «καθ’ ύλην» αρμόδιους) έχουν άγνοια σε αρκετά επί μέρους σημεία του.

Αφορμή για αυτή την ενημέρωση αποτελεί το Υπόμνημα που απεστάλη πριν λίγες μέρες στη διοίκηση της ΕΡΤ σχετικά με την εκκαθάριση των εκτός έδρας.  Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η κίνηση έγινε από κοινού με τα υπόλοιπα πρωτοβάθμια σωματεία Οδηγών Αυτοκινήτων, Σκηνοθετών & Διευθυντών Παραγωγής, Εικονοληπτών και Παραγωγών Τεχνικού και Καλλιτεχνικού Προσωπικού (το σωματείο Τεχνικών & Εργοδηγών αρνήθηκε να συμμετάσχει). Σε όλη αυτήν την προσπάθεια σημαντικότατη ήταν η συμβολή της ομάδας του Εκτός Έδρας του Συλλόγου μας, ο Κώστας ο Μαρκάτης, ο Χάρης ο Κούρος και ο Χριστόφορος ο Κοκκώνης. Ένα άλλο χρήσιμο κείμενο είναι και ο Πίνακας Δικαιολογητικών για τα εκτός έδρας, όπως καταρτίστηκε απ’ την ΓΔΔΟΥ. Είναι υποχρεωτικό η εκκαθάριση να γίνεται μέσα σε πέντε ημέρες.

Μέχρι στιγμής ο Σύλλογός μας κατέφυγε σε συναντήσεις, επιστολές, υπομνήματα και εξώδικα για την κρισιμότητα του θέματος των εκτός έδρας, σε Πρωθυπουργό & αρμόδιους Υπουργούς, αλλά και προς τον Πρόεδρο ΕΡΤ, τον Διευθύνοντα ΕΡΤ, τον Πρόεδρο Διοικούσας ΕΡΤ3, μέλη Δ.Σ. ΕΡΤ…. Θέματα που αφορούσαν μέλη μας τα αντιμετωπίσαμε άμεσα και με κατάλληλες παρεμβάσεις πολλά από αυτά επιλύθηκαν.

Πολλαπλές ήσαν και οι συναντήσεις με ΓΔΔΟΥ κ. Λουριδά, Δ/ντρια Γραφ. ΓΔΔΟΥ κ. Μποσίνη και Ομάδας Εργασίας Εκτός Έδρας. Κάποιες και με αντιπροσωπεία συναδέλφων για θέματα που έχουν προκύψει με τις εκκαθαρίσεις των εκτός έδρας, κ.α. Υπάρχει πλέον συνάδελφος και στην Κατεχάκη σε γνωστοποιημένο χρόνο για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων που εργάζονται εκεί. Ο Σύλλογός μας ήταν συνεπής και αλληλέγγυος σε κάθε προσπάθεια συναδέλφων και συλλόγων.

Η Διοίκηση της ΕΡΤ έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα, (ΘΕΜΑ: Α.Δ.Σ. 1003/24.5.11, Θ.13ο : Επιστολή ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ., σχετικά με τις εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων της εταιρίας).

Ο Σύλλογος είχε αποστείλει από τον Μάιο 2011 επιστολή για το θέμα επίλυσης συνολικά για όλους τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και επίσης έγκαιρα ενημέρωσε τη διοίκηση για το ΦΕΚ 1069Β/31-5-2012 για τους μηχανικούς ΑΕΙ και ΤΕΙ, το οποίο μπήκε σε εφαρμογή το φθινόπωρο. Ο Σύλλογος συνεχίζει σταθερά την προσπάθειά του για όλους τους συναδέλφους ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης.

Επίσης, στείλαμε υπόμνημα στο Υπουργείο Οικονομικών και συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα της άμεσης ανάγκης έκδοσης ΚΥΑ με θέμα την έγκριση υπέρβασης του ανώτατου αριθμού των επιτρεπόμενων ημερών για εκτός έδρας μετακινήσεις για εκτέλεση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών του προσωπικού της ΕΡΤ Α.Ε. που είναι σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας με αποτέλεσμα το ΦΕΚ 1977Β/19-6-2012.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στα links που δόθηκαν για το Υπόμνημα και τον Πίνακα Δικαιολογητικών και να υπάρξει επικοινωνία, ώστε η ενημέρωση να γίνει αμφίδρομη! Κάθε πληροφορία και κάθε καινούρια ιδέα που μπορεί να είναι χρήσιμη, πρέπει να γνωστοποιηθεί στο Σύλλογο, ώστε να αξιοποιηθεί. Έχει γίνει πολύ δουλειά, η ομάδα εργασίας για τα εκτός έδρας είναι πράγματι αξιέπαινη, πολλά προβλήματα έχουν επιλυθεί ή βελτιωθεί, αλλά υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα. Θα εργαστούμε μέχρι τέλους να πετύχουμε την εξίσωση της αποζημίωσης για όλους τους συναδέλφους. Πρέπει να συνεχίσουμε δυναμικά και κυρίως να δράσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Μηλιά Κοτσιώνη

Κώστας Μαντάς

 

 

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣΠΕΡΤ 6-7-2012

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ 28ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣΠΕΡΤ

(5 & 6 Ιουλίου 2012)

Θα θέλαμε και εκ μέρους του Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ, τον ΠΑΣΥΜΗΤΕ, να χαιρετίσουμε όλους τους συναδέλφους που παρευρίσκονται εδώ, σ’ αυτό το Συνέδριο.

Και θα συνεχίσω με την ερώτηση μάθαμε να «κουβεντιάζουμε» και να «καταλαβαινόμαστε»;

Όλο αυτό το διάστημα και παρά το γεγονός ότι δεν τηρήθηκαν όσα είχαν συμφωνηθεί από την πλευρά της Ομοσπονδίας και χωρίς δική μας ευθύνη, και παρά το γεγονός ότι λασπολογηθήκαμε,  ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ λειτούργησε, συνεργάστηκε, προσφέρθηκε  έχοντας την εγρήγορση να παραμείνει στο πνεύμα της συναίνεσης. Και όχι μόνον να παραμείνει, αλλά και να προωθήσει αυτή τη συναίνεση σε όλο και βαθύτερα και ουσιαστικότερα επίπεδα.

Και όλα αυτά απέναντι σε μια κατακερματισμένη, θυμωμένη και εξαγριωμένη κοινωνία, σε μια εποχή που βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο αδιέξοδο που είναι: η ΜΗ-Ελπίδα, η ΜΗ-Προοπτική, η ΜΗ-Πίστη! Ένα αδιέξοδο που συζητείται εδώ και χρόνια και το λέμε συχνά ως το «Τέλος της Μεταπολίτευσης», αλλά που μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί. Γιατί πολύ απλά δεν γεννήθηκε ακόμη το καινούργιο και όλοι ψάχνουμε να το βρούμε.

… Στους μήνες που πέρασαν ο Σύλλογός μας υπήρξε πάντα θετικός στη συνεργασία του με τα άλλα πρωτοβάθμια και με την ΠΟΣΠΕΡΤ και το απέδειξε.  Δυστυχώς, μερικές φορές ο δυναμισμός και η δημιουργικότητα του Συλλόγου μας γεννούσε καχυποψία, προφανώς λόγω της παλαιότερης αντιπαλότητας.

Κάποιες φορές όμως αυτή η καχυποψία έβγαινε σε καλό. Όταν λοιπόν αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε ημερίδα για το High Definition, υπήρξε μια ένταση: «Θέλει ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ να βγει μπροστά; Θέλει να κάνει επίδειξη δύναμης;»  Βέβαια εμείς, και παλιότερα κάναμε ημερίδες και σεμινάρια και κανένας δεν είχε θορυβηθεί.  Για την ακρίβεια κανείς δεν το είχε προσέξει. Όμως η ένταση αυτή βγήκε σε καλό, αφού οδήγησε σε διεύρυνση του θέματος με τη συμμετοχή και άλλων πρωτοβαθμίων σωματείων και της ΠΟΣΠΕΡΤ και τελικά με τη συμμετοχή 403 συναδέλφων μας.

Κάποιες φορές πάλι αυτή η καχυποψία δημιουργούσε πικρία, προβληματισμό και ταπείνωση.  Δεν θα αναφερθώ περισσότερο σ΄ αυτό το κεφάλαιο -ήδη οι περισσότεροι έχετε γίνει αποδέκτες τέτοιων κειμένων.

Έχει τεράστια σημασία να υπάρχει εμπιστοσύνη, και αλληλοσεβασμός. Με κάθε μας ενέργεια πρέπει να δείχνουμε σεβασμό στους θεσμούς και να μην προσβάλλουμε τους άλλους.

Κάθε προσπάθεια υποκατάστασης των θεσμικών οργάνων δεν λειτουργεί θετικά. Στο Σύλλογό μας υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο και υπάρχει και προεδρείο.  Το Ανώτατο Όργανο είναι η Γενική μας Συνέλευση και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να την περιγελά, πολύ περισσότερο όσοι δεν έχουν τηρήσει ότι καταστατικά προβλέπεται.

Σεβόμαστε την ΠΟΣΠΕΡΤ και τα υπόλοιπα πρωτοβάθμια σωματεία και δεν παρεμβαίνουμε στις διαδικασίες τους, αλλά και δεν επιτρέπουμε να παρεμβαίνουν και αυτά  στις δικές μας.

Πρέπει να είμαστε ικανοί να σκεφτούμε και νοιώσουμε πέρα από την παρούσα στιγμή. Είναι υποχρέωση και καθήκον όλων μας να αγωνιστούμε για την αξιοπρέπεια μας ως εργαζόμενοι της ΕΡΤ, αλλά και να διασφαλίσουμε τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση. Σας χρειαζόμαστε πλάι μας. Δεν πρέπει να λείψει κανείς από το σάλπισμα του κηρυχθέντος πλέον πολέμου ενάντια στους εργαζόμενους και ειδικότερα στην ΕΡΤ, και το προσωπικό της. Πρέπει να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα σε αυτούς που απεργάζονται τον επαγγελματικό μας αφανισμό. Με τη συμμετοχή όλων μας μπορούμε να αντιπαρατεθούμε αποτελεσματικά στις αδιέξοδες επιλογές της σημερινής διοικητικής, πολιτικής και συνδικαλιστικής  ηγεσίας και μέσω διαλόγου να διεκδικήσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά.

Ήμασταν αλληλέγγυοι και συμπαρασταθήκαμε μέσω και συμβολικής ενίσχυσης των εργαζομένων-συναδέλφων του τηλεοπτικού σταθμού ALTER, και άλλων και δηλώσαμε την πλήρη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας, στο συνάδελφο Δημήτρη Καμαρινόπουλο, πρόεδρο της ΕΤΕΡ, για τη δίωξη που υπέστη.

Είναι τεράστια η σημασία της συλλογικής προσπάθειας. Γιατί με τη συλλογικότητα καταφέρνουμε να μοιραστούμε και να  μετατρέψουμε σε πράξη και αποτέλεσμα.

Ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ δεν είπε  τίποτε φρικτό με την πρόσφατη ανακοίνωσή του για τη ΣΣΕ, μόνο κάποια πραγματάκια, απολύτως αληθινά! Είναι πολύ κρίμα που χάθηκε τόσος χρόνος λόγω συνδικαλιστικού εγωισμού και ... κάποιων ... αφελών χειρισμών...

Τον διχασμό του Συνδικαλισμού στην ΕΡΤ δεν τον φέραμε εμείς, και το έχουμε αποδείξει με τις πράξεις μας. Συνεχίζουμε σταθερά και δυναμικά τον αγώνα μας για καλλίτερο Συνδικαλισμό στην ΕΡΤ για την επίλυση των εργασιακών μας προβλημάτων συλλογικά, στη δύσκολη εποχή που διανύουμε.

Τι σημαίνει συλλογικότητα;

Σημαίνει τη συμμετοχή σε ένα δίκτυο που εξασφαλίζει

 • „αμφίδρομη ενημέρωση
 • „συμμετοχή σε διάλογο
 • „συμμετοχή σε μεγαλύτερα σχέδια δράσης
 • „συμμετοχή σε αποφάσεις μαζί με άλλους που έχουν τους ίδιους στόχους
 • „συνειδητοποιώ ποια είναι και μοιράζομαι την ευθύνη
 • „λειτουργώ όσο γίνεται λιγότερο ναρκισσιστικά και εγωιστικά για τις δικές μου ανάγκες και συναντώ όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες των άλλων

για να το πετύχουμε αυτό απαιτείται σχέδιο.

Τι σημαίνει όμως σχέδιο;

 • Σημαίνει έγκυρες διασταυρωμένες πληροφορίες για την πραγματικότητα και όχι φήμες και ατομικούς  εντυπωσιασμούς.
 • Σημαίνει να διακρίνω την ομάδα και τις ανάγκες της και τα άτομα καθένα ξεχωριστά και τις ανάγκες του.
 • Σημαίνει κατανόηση της διαφορετικότητας.
 • Σημαίνει κατανόηση της ανάγκης σταδιακής πολιτισμικής γεφύρωσης και κοινωνικοποίησης.
 • Σημαίνει στόχους που διαπιστωμένα είναι πρώτης προτεραιότητας και όχι τυχαίοι.
 • Σημαίνει προσπάθεια να διαμορφωθεί μια συλλογικότητα που θα λύνει σταθερά και όχι ευκαιριακά τα προβλήματα.
 • Σημαίνει συμφωνία για στόχους για το καλύτερο για τους εργαζόμενους, αλληλεγγύη και όχι εξάρτηση, ανειλικρίνεια, εύνοια, αρχηγισμός, ατομισμός.

Το συνδικαλιστικό κίνημα αν σέβεται τον εαυτό του, αν θέλει να ξεφύγει απ' αυτό τον διαρκή κύκλο φθοράς και υποχώρησης οφείλει επειγόντως να αλλάξει. Και μάλιστα το ταχύτερο και με τρόπο δυναμικό, που θα κινητοποιεί τους εργαζόμενους, τις προσδοκίες τους να συνεγείρει και τις φιλοδοξίες τους να ανυψώνει.  Γιατί αλλιώς θα επικρατήσει ένα καταθλιπτικό όραμα και τους πάντες θα βυθίσει. Και τέτοια μοίρα δεν ταιριάζει ούτε στη ΕΡΤ, ούτε στους εργαζόμενους της.

Παλεύουμε για την ουσιαστική βελτίωση των όρων εργασίας, για να καλυτερέψει η ζωή μας. Διεκδικούμε με βάση τις ανάγκες μας.

Είναι καιρός να αναζητηθεί ένα νέο μοντέλο συνδικαλισμού μακριά από πελατειακές, κομματικές γραφειοκρατικές δεσμεύσεις που δε θα αποτυπώνει απλώς ότι έχει χαθεί αλλά δε θα διστάσει να προχωρήσει και ένα βήμα μπροστά.

 • ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
 • ΝΑΙ ΣΤΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
 • ΟΧΙ ΟΤΑΝ ΑΥΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΘΗΚΗ & ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Αγωνιζόμαστε για να κάνουμε ξανά το συνδικαλισμό μια όμορφη λέξη και αυτό θα γίνει γρηγορότερα αν λειτουργήσουμε όλοι μαζί.

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας!

Εκ μέρους του  ΠΑΣΥΜΗΤΕ

Η Πρόεδρος

Μηλιά Κοτσιώνη

 

«Η Νέα ΠΟΣΠΕΡΤ» κοινή επιστολή μελών Δ.Σ. ΠΟΣΠΕΡΤ, Φ. Δαγρέ, Γ. Καλοφωλιά και Ν. Ρουκουνάκη.

Η Νέα ΠΟΣΠΕΡΤ

Αυτό το μήνα πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο της ΠΟΣΠΕΡΤ και από τις εκλογές που ακολούθησαν προέκυψε το καινούριο ΔΣ. Μετά από λίγες μέρες έγινε και η «Συγκρότηση σε Σώμα» για το νέο ΔΣ.

Πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση;  Είναι καλλίτερη ή χειρότερη από πριν;

Επίσημα ο «εμφύλιος» έχει τελειώσει. Ανεπίσημα όμως, δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στα σωματεία. Ένα μεγάλο κομμάτι του χώρου παραγωγής, οι Σύλλογοι «Σκηνοθετών & Δ/ντων Παραγωγής» και «Μηχανικών και Τεχνικών» ΕΡΤ, παρέμειναν εκτός ενιαίου ψηφοδελτίου και ακολούθως εκτός προεδρείου στο ΔΣ.

Γιατί έμειναν εκτός ενιαίου ψηφοδελτίου αυτοί οι Σύλλογοι;

Υπήρξε διαφωνία και ως προς τα επιμέρους τεχνικά θέματα (που δεν θεωρήθηκαν επαρκή) αλλά  και ως προς την επιλογή των ατόμων. Συγκεκριμένα:  
Ο  Σύλλογος Σκηνοθετών & Δ/ντων Παραγωγής  δεν μετείχε σε καμιά διαβουλευση  σχετικά με τη θέση  που θα είχε ο εκπρόσωπος του στο νέο Δ.Σ. και αυτό γιατί οι  θέσεις είχαν προκαθοριστεί. Για δε τον ΠΑΣΥΜΗΤΕ έγινε συζήτηση αλλά υπήρξε συγκεκριμένη απαίτηση απ’ την ΠΟΣΠΕΡΤ για το τρίτο άτομο (αν θα έβγαινε και τρίτο, γιατί υπήρχε και ένα έλλειμμα ψήφων).  

Οι Σύλλογοι αυτοί κατέβηκαν με δικά τους ψηφοδέλτια όπως όφειλαν απέναντι στους συναδέλφους που αντιπροσωπεύουν.

Το δημοκρατικό δικαίωμα για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές θεωρήθηκε παρασπονδία και επιθετική ενέργεια. Όταν λοιπόν έγινε η «Συγκρότηση σε Σώμα» για το νέο ΔΣ, η «γραμμή» της ΠΟΣΠΕΡΤ, τους πρότεινε τη θέση του «εφόρου» (διαδοχικά, πρώτα στον ΠΑΣΥΜΗΤΕ και μετά την άρνησή του στο Σύλλογο Σκηνοθετών).


Προφανώς και οι δύο Σύλλογοι αρνήθηκαν!Δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι διαθέσεις της ΠΟΣΠΕΡΤ. Αν ξεκινάει έναν καινούριο μικρό (ή μεγάλο;) εμφύλιο ή αν πρόκειται για περιστασιακή παρεξήγηση με τους δύο αυτούς Συλλόγους. Δυστυχώς το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι αν μπορούμε να την εμπιστευόμαστε για την υπεράσπιση των συμφερόντων μας.

Ειδικά ο χώρος της παραγωγής που δέχτηκε αυτή την επίθεση, θα πρέπει να ανεβάσει την ετοιμότητά του και να διαγνώσει αν πρόκειται για περιστασιακή ή μόνιμη κατάσταση, αφού ίσως χρειαστεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, χωρίς τη βοήθεια  του δευτεροβάθμιου.

Αν και όλα αυτά που αναφέραμε είναι λυπηρά, εντούτοις πρέπει να παρατηρήσουμε πως η νέα σύνθεση του 19μελούς της ΠΟΣΠΕΡΤ έχει αρκετά αξιόλογα άτομα και ήδη διαφαίνεται πως θα υπάρξουν αρκετές αξιοπρεπείς φωνές που θα τολμούν να υψώνουν ανάστημα για τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Για την ενημέρωση των συναδέλφων τα μέλη του ΔΣ:

Φ. Δαγρές
Γ. Καλοφωλιάς

Ν. Ρουκουνάκης

 

Σελίδα 470 από 483


Δεν μπορείς να ζητάς από τους άλλους αξιοπρέπεια χωρίς πρώτα απ'όλους εσύ να είσαι αξιοπρεπής.... Κρίμα.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΤ HD

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα "Σύστημα Υψηλής Ευκρίνειας HD & ΕΡΤ" την οποία οργάνωσε ο σύλλογός μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Το πληροφοριακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στις παρουσιάσεις των ομιλητών μπορείται να το δείτε εδώ

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το νέο ΔΣ της ΕΡΤ

Ενημέρωση δικηγόρων ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ για ΚΥΑ 2019

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 1

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 2

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 3

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 4

Ραδιοφωνικό μουσείο - πάρκο ΕΡΤ

Κέντρο Εκπομπής Δολιανά_1.jpg
Image Detail
Κέντρο Εκπομπής Δοβρούτσι_1.JP...
Image Detail
GO_TO_TOP