Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

«Η Νέα ΠΟΣΠΕΡΤ» κοινή επιστολή μελών Δ.Σ. ΠΟΣΠΕΡΤ, Φ. Δαγρέ, Γ. Καλοφωλιά και Ν. Ρουκουνάκη.

Η Νέα ΠΟΣΠΕΡΤ

Αυτό το μήνα πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο της ΠΟΣΠΕΡΤ και από τις εκλογές που ακολούθησαν προέκυψε το καινούριο ΔΣ. Μετά από λίγες μέρες έγινε και η «Συγκρότηση σε Σώμα» για το νέο ΔΣ.

Πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση;  Είναι καλλίτερη ή χειρότερη από πριν;

Επίσημα ο «εμφύλιος» έχει τελειώσει. Ανεπίσημα όμως, δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στα σωματεία. Ένα μεγάλο κομμάτι του χώρου παραγωγής, οι Σύλλογοι «Σκηνοθετών & Δ/ντων Παραγωγής» και «Μηχανικών και Τεχνικών» ΕΡΤ, παρέμειναν εκτός ενιαίου ψηφοδελτίου και ακολούθως εκτός προεδρείου στο ΔΣ.

Γιατί έμειναν εκτός ενιαίου ψηφοδελτίου αυτοί οι Σύλλογοι;

Υπήρξε διαφωνία και ως προς τα επιμέρους τεχνικά θέματα (που δεν θεωρήθηκαν επαρκή) αλλά  και ως προς την επιλογή των ατόμων. Συγκεκριμένα:  
Ο  Σύλλογος Σκηνοθετών & Δ/ντων Παραγωγής  δεν μετείχε σε καμιά διαβουλευση  σχετικά με τη θέση  που θα είχε ο εκπρόσωπος του στο νέο Δ.Σ. και αυτό γιατί οι  θέσεις είχαν προκαθοριστεί. Για δε τον ΠΑΣΥΜΗΤΕ έγινε συζήτηση αλλά υπήρξε συγκεκριμένη απαίτηση απ’ την ΠΟΣΠΕΡΤ για το τρίτο άτομο (αν θα έβγαινε και τρίτο, γιατί υπήρχε και ένα έλλειμμα ψήφων).  

Οι Σύλλογοι αυτοί κατέβηκαν με δικά τους ψηφοδέλτια όπως όφειλαν απέναντι στους συναδέλφους που αντιπροσωπεύουν.

Το δημοκρατικό δικαίωμα για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές θεωρήθηκε παρασπονδία και επιθετική ενέργεια. Όταν λοιπόν έγινε η «Συγκρότηση σε Σώμα» για το νέο ΔΣ, η «γραμμή» της ΠΟΣΠΕΡΤ, τους πρότεινε τη θέση του «εφόρου» (διαδοχικά, πρώτα στον ΠΑΣΥΜΗΤΕ και μετά την άρνησή του στο Σύλλογο Σκηνοθετών).


Προφανώς και οι δύο Σύλλογοι αρνήθηκαν!



Δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι διαθέσεις της ΠΟΣΠΕΡΤ. Αν ξεκινάει έναν καινούριο μικρό (ή μεγάλο;) εμφύλιο ή αν πρόκειται για περιστασιακή παρεξήγηση με τους δύο αυτούς Συλλόγους. Δυστυχώς το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι αν μπορούμε να την εμπιστευόμαστε για την υπεράσπιση των συμφερόντων μας.

Ειδικά ο χώρος της παραγωγής που δέχτηκε αυτή την επίθεση, θα πρέπει να ανεβάσει την ετοιμότητά του και να διαγνώσει αν πρόκειται για περιστασιακή ή μόνιμη κατάσταση, αφού ίσως χρειαστεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, χωρίς τη βοήθεια  του δευτεροβάθμιου.

Αν και όλα αυτά που αναφέραμε είναι λυπηρά, εντούτοις πρέπει να παρατηρήσουμε πως η νέα σύνθεση του 19μελούς της ΠΟΣΠΕΡΤ έχει αρκετά αξιόλογα άτομα και ήδη διαφαίνεται πως θα υπάρξουν αρκετές αξιοπρεπείς φωνές που θα τολμούν να υψώνουν ανάστημα για τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Για την ενημέρωση των συναδέλφων τα μέλη του ΔΣ:

Φ. Δαγρές
Γ. Καλοφωλιάς

Ν. Ρουκουνάκης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΥΜΗΤΕ για ΔΣ ΠΟΣΠΕΡΤ 13-7-2012

Αγία Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012


Διαδικασίες για το νέο ΔΣ της ΠΟΣΠΕΡΤ


Πριν από το Συνέδριο (αλλά και κατά τη διάρκειά του) ο Σύλλογός μας προχώρησε σε «ανοικτές» συγκεντρώσεις όλων των Συνέδρων του. Ανοικτές με την έννοια πως είχαν προσκληθεί και οι Σύνεδροι της ΔΑΣ, της ΔΑΚΕ, αλλά και ο σ/φ Γαβρ. Κασιμάτης που τελικά προσεχώρησε στο Ψηφοδέλτιο της «Ενιαίας Κίνησης Εργαζομένων».  Συναποφασίστηκε συνάντηση επιτροπής (Κοτσιώνη, Δαγρές, Ρουκουνάκης) με τον Π. Καλφαγιάννη και αν η πρόταση συμμετοχής στο ανωτέρω ψηφοδέλτιο ήταν συμφέρουσα θα συμμετείχαμε.

Η συνάντηση με τον Π. Καλφαγιάννη κατέληξε σε αποτυχία γιατί δεν μπορούσε να εγγυηθεί τίποτα από τα ζητούμενα. Ταυτόχρονα αν έβγαινε τρίτος εκπρόσωπος αυτός θα ήταν υποχρεωτικά(!) ο Γαβρ. Κασιμάτης (ο οποίος όμως είχε αρνηθεί την υποψηφιότητα όταν του το είχαμε προτείνει, «λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας»). Το χειρότερο όμως ήταν πως δεν υπήρχε καμία εγγύηση για αναπληρωματικούς.  Άρα με κάποιες πιθανές παραιτήσεις, ή εφεδρεία, ή άλλα προβλήματα ο Σύλλογός μας θα έμενε χωρίς εκπροσώπηση.

Προχωρήσαμε καθαρά με δικό μας ψηφοδέλτιο, εκλέξαμε δύο Συμβούλους και μία ολόκληρη λίστα από αναπληρωματικούς που εγγυώνται τη συνεχή εκπροσώπηση του Συλλόγου μας.

Για τη συγκρότηση του ΔΣ της ΠΟΣΠΕΡΤ σε σώμα οι εκπρόσωποί μας (Φ. Δαγρές και Ν. Ρουκουνάκης) μας πληροφόρησαν τα ακόλουθα:

Δυστυχώς η Ανακοίνωση της ΠΟΣΠΕΡΤ είναι διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο που οδηγεί στην παρερμηνεία πως υπήρξε μια δίκαιη πρόταση και εμείς την απορρίψαμε. Τα πραγματικά γεγονότα έχουν ως εξής:  Ο  Φ. Δαγρές πρότεινε το Ν. Ρουκουνάκη για Γραμματέα, αλλά καταψηφίστηκε.  Όταν έφτασαν στον . . .  έφορο ο Π. Καλφαγιάννης πρότεινε το Ν. Ρουκουνάκη «γιατί αυτό μας αναλογεί».

Ο Σύλλογός μας είναι ο Δεύτερος σε μέγεθος, αλλά και εκείνος που «λειτουργεί» την ΕΡΤ. Εμείς βγάζουμε τον ήχο και την εικόνα της ΕΡΤ! Έχουμε ιδιαιτερότητες και ως προς τα συμφέροντα (εκτός έδρας, βάρδιες, υπερωρίες…), αλλά και ως προς τα προβλήματα (όταν για κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία - ή και λάθος – τρέχουμε στα πειθαρχικά). Η πρόταση προφανώς και δεν ήταν αυτή που θα αναλογούσε στο Σωματείο μας και βέβαια την αρνηθήκαμε!

Ο Σύλλογος μας επικροτεί την ΑΡΝΗΣΗ των εκπροσώπων μας για τη συγκεκριμένη θέση. Αρκεί να υπενθυμίσουμε πως «παραδοσιακά» οι θέσεις του Προέδρου και του Γραμματέα μοιράζονταν ανάμεσα στα δύο μεγάλα Σωματεία.

Δυστυχώς για να προχωρήσουμε σε πραγματική ΕΝΟΤΗΤΑ

έχουμε ακόμα πολύ δρόμο!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Μηλιά Κοτσιώνη

Κώστας Μαντάς

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΥΜΗΤΕ ΓΙΑ ΣΣΕ 19-6-2012

Αγία Παρασκευή 19 Ιουνίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στις εποχές που ζούμε έχει τεράστια σημασία να προσπαθούμε συνέχεια για ενωτικό κλίμα, και να παραμένουμε μετριοπαθείς και σοβαροί στις μεταξύ μας σχέσεις, χωρίς εγωισμούς,. Μόνον έτσι θα είμαστε αποτελεσματικοί στους αγώνες μας, όχι πια για τα μεγάλα κέρδη, αλλά για τις ελάχιστες απώλειες. Από αυτό το σημείο, όμως μέχρι την απόλυτη παθητικότητα απέναντι στην παρατεταμένη κοροϊδία και τον προκλητικό εμπαιγμό η απόσταση είναι μεγάλη! Γι αυτό το λόγο:


Καλούμε τη Διοίκηση και την ΠΟΣΠΕΡΤ

να υπογράψουν ΑΜΕΣΑ!

τη ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Τα πρωτοβάθμια στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, παραμέρισαν τους εγωισμούς και εξουσιοδότησαν την ΠΟΣΠΕΡΤ για την υπογραφή άμεσα Σύμβασης που να ανταποκρίνεται στο ύψος των περιστάσεων. Βασικό σ’ αυτή την περίπτωση είναι να κατοχυρώσουμε την απόφαση της ΚΥΑ και να «κλειδώσουμε» στην ελάχιστη απώλεια του 35% (από 2009).  Από κει και πέρα έχουμε όλο το χρόνο για να διαπραγματευτούμε και να υπογράψουμε συμπληρωματικές Συμβάσεις, όταν οι συνθήκες θα είναι κατάλληλες.

Στις εβδομάδες που πέρασαν (και ενώ ο διάδρομος οργιάζει) βλέπουμε ατέρμονες συζητήσεις, ακραίες παρεκκλίσεις απ’ το αρχικό (προσυμφωνημένο) κείμενο, παραπληροφόρηση (που έφτασε μέχρι του να μας παρέχεται ένα κείμενο και τελικά να είναι άλλο το κείμενο της διαπραγμάτευσης),  και κυρίως:

Καθυστέρηση χωρίς αποτέλεσμα!

Έστω και την τελευταία στιγμή ο Σύλλογός μας καλεί Διοίκηση και ΠΟΣΠΕΡΤ να ανταποκριθούν στο ζητούμενο και να σταθούν έντιμα απέναντι σε 3000 οικογένειες που εξαρτώνται από αυτούς. Η υπογραφή της ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ είναι μία από τις σπουδαιότερες υποχρεώσεις του Συνδικαλιστικού Κινήματος..

ΖΗΤΑΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ!

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Μηλιά Κοτσιώνη

Κώστας Μαντάς

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΥΜΗΤΕ ΓΙΑ ΕΤΕΡ 29-5-2012

Αγία Παρασκευή 29 Μαΐου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα Μέλη και το ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ (ΠΑΣΥΜΗΤΕ) καταγγέλλουν κάθε προσπάθεια εκφοβισμού των εργαζομένων και την επιχείρηση ποινικοποίησης της έκφρασης γνώμης και της συνδικαλιστικής δράσης.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται συντονισμένη προσπάθεια να φιμωθεί η οργανωμένη συνδικαλιστική δράση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων στα ΗΜΜΕ και αλλού, μέσω μιας συνέργειας μεταξύ κάποιων ΜΜΕ και κάποιων εργοδοτών και αποπειρώνται να υπονομεύσουν τη δράση και να αλλοιώσουν τις αρχές και τη φυσιογνωμία του συνδικαλιστικού κινήματος.

  • ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ κατηγορηματικά την αντίθεσή μας σ’ αυτές τις προσπάθειες.
  • ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ την πλήρη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας, στο συνάδελφο Δημήτρη Καμαρινόπουλο, πρόεδρο της ΕΤΕΡ.

Αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα η έκφραση της θέσης κάθε Σωματείου.

Καλούμε τους αρμόδιους φορείς να αναδείξουν ως κύριο ζήτημα την πολιτική και συνδικαλιστική δίωξη εργαζομένων και συνδικαλιστικών στελεχών.

Έχουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ κατακτήσει με αγώνες το δικαίωμα στην έκφραση και την οργανωμένη συνδικαλιστική δράση και θέση. Δεν πρέπει να επιτραπεί η λειτουργία τέτοιων μηχανισμών  ενάντια σε κάθε φωνή που ασκεί κριτική, διατυπώνει διαφορετική γνώμη και άποψη για το τι συμβαίνει στα ΗΜΜΕ.

Τα διαπλεκόμενα συμφέροντα και τα ΗΜΜΕ που τα υποστηρίζουν έχουν δώσει τα τελευταία 3 χρόνια μια άνευ προηγουμένου μάχη για την κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων και την περιθωριοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος. Οι καταστάσεις που ζούμε στα ΗΜΜΕ μας αναγκάζουν να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, πόσο μάλλον που είναι αδύνατον να προβλέψουμε το τι θα συμβεί μετά.

Πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη θα λάμψει και θα δικαιώσει για μια ακόμη φορά τους αγώνες των εργαζομένων, εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μας στο διωκόμενο συνάδελφο και απαιτούμε να σταματήσει αμέσως κάθε δίωξη εναντίον του.

Το συνδικαλιστικό κίνημα

δεν εκφοβίζεται,

δεν τρομοκρατείται.

Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Μηλιά Κοτσιώνη

Κώστας Μαντάς

 

Σελίδα 479 από 491


Δεν μπορείς να ζητάς από τους άλλους αξιοπρέπεια χωρίς πρώτα απ'όλους εσύ να είσαι αξιοπρεπής.... Κρίμα.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΤ HD

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα "Σύστημα Υψηλής Ευκρίνειας HD & ΕΡΤ" την οποία οργάνωσε ο σύλλογός μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Το πληροφοριακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στις παρουσιάσεις των ομιλητών μπορείται να το δείτε εδώ

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το νέο ΔΣ της ΕΡΤ

Ενημέρωση δικηγόρων ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ για ΚΥΑ 2019

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 1

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 2

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 3

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 4

Ραδιοφωνικό μουσείο - πάρκο ΕΡΤ

DSC02940.JPG
Image Detail
Α-Δ ΔΙΔΥΜΩΝ_6.JPG
Image Detail
GO_TO_TOP