Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

Προκύρηξη Εκλογών ΠΑΣΥΜΗΤΕ στις 16 Νοεμβρίου 2023

 

Αγία Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2023

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η   Ε Φ Ο Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

 

ΠΡΟΣ : Όλα τα μέλη του Συλλόγου

 

 Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η    Ε  Κ  Λ  Ο  Γ  Ω  Ν

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, που έγινε την Τρίτη  17 Οκτωβρίου 2023

αποφάσισε

Τη σύσταση τριών Εκλογικών Τμημάτων, ως ακολούθως :

 • Ραδιομέγαρο         Λεωφ. Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή
 • Κατεχάκη           Λεωφ. Μεσογείων 136, Αθήνα
 • ΕΡΤ 3 Λεωφ. Στρατού 1 & Καυταντζόγλου, Θεσσαλονίκη

 

Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία, ενώπιον Δικαστικού Αντιπροσώπου για την Εκλογή της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών των παραπάνω Εκλογικών Τμημάτων, για τη  διενέργεια  Εκλογών προς  ανάδειξη  νέων Οργάνων  Διοίκησης  (ΔΣ, ΕΕ) και Αντιπροσώπων στις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (ΠΟΣΠΕΡΤ, ΕΚΑ ).

 1. ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 2. ΤΟΠIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΧΑΚΗ
 3. ΤΟΠIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΕΡΤ 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι Εφορευτικές Επιτροπές που εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ενώπιον Δικαστικού Αντιπροσώπου είναι :

 1. Για την ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ (Ραδιομέγαρο - Λεωφ. Μεσoγείωv 432)

Μιχαηλίδης Γεώργιος      

Μιχαλόπουλος Μιχαήλ    

Ντανάσης Δημήτριος      

Παντελιάδης Αργύριος    

Παπακυρίτση  Μαρία      

 1. 2. Για την ΤΟΠIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ  ΚΑΤΕΧΑΚΗ  (Λεωφ. Μεσoγείωv 136)

Βάτσης Κωνσταντίνος    

Μαυρίδης Ανδρέας         

Τζιβάρας Νικόλαος         

 1. Για την ΤΟΠIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΕΡΤ3 (Λεωφ. Στρατού 1 & Καυτατζόγλου)

Μαραγκάκης Νικόλαος

Παπαργυρίου Κωνσταντίνος

Πορτοκαλίδης Κωνσταντίνος

Η Γενική Συνέλευση  αποφάσισε οι εκλογές του Συλλόγου να διενεργηθούν με ψήφο σε φυσική και σε ψηφιακή κάλπη. Για το σκοπό αυτό η ηλεκτρονική ψηφοφορία αποφασίστηκε να διενεργηθεί μέσω της πιστοποιημένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ψηφοφοριών ElectoBox. Ως εκ τούτου  όσοι εργαζόμενοι - μέλη του Σωματείου μας υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες στην έδρα των οποίων δεν έχει συσταθεί εκλογικό τμήμα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέσω της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας ψηφοφοριών. Την ίδια δυνατότητα έχουν και όσα μέλη, που για υπηρεσιακούς και άλλους λόγους, αδυνατούν να προσέλθουν στα εκλογικά τμήματα που έχουν συσταθεί. Σχετικά με τη διαδικασία της  ηλεκτρονικής ψήφου  η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα ενημερώσει έγκαιρα τα μέλη.

Τέλος η Γενική Συνέλευση  αποφάσισε να υπάρχει δυνατότητα οικονομικής τακτοποίησης των μελών έως και την ημέρα των Εκλογών.

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---

 1. Έπειτα από τα παραπάνω η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συνεδρίασε στις 20 Οκτωβρίου 2023 και αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη αρχαιρεσιών, για την εκλογή νέων Οργάνων Διοίκησης και Αντιπροσώπων στις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και  ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής τους την  16η  Νοεμβρίου 2023, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα  07:30  έως  19:00.
 1. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποφάσισε επίσης  να διεξαχθεί η ψηφοφορία της  16ης  Νοεμβρίου  2023  στα εκλογικά τμήματα  ως εξής :

1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Θα ψηφίσουν όλοι οι συνάδελφοι - μέλη του Σωματείου μας που εργάζονται στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής και σε άλλες υπηρεσιακές μονάδες της Αττικής.

Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 07:30 και θα λήξει στις 19.00.

2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΕΧΑΚΗ

Θα ψηφίσουν όλοι οι  συνάδελφοι - μέλη του Σωματείου μας που εργάζονται στη Λ. Μεσογείων 136, στο κτίριο της Ρηγίλλης, καθώς και οι εργαζόμενοι των Κ.Ε. Πάρνηθας, Γερανείων και Υμηττού.

Οι ώρες έναρξης της ψηφοφορίας θα καθοριστούν από την τοπική Εφορευτική Επιτροπή, ως ώρα λήξης όμως καθορίζεται το αργότερο η 19:00.

3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΤ3  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θα ψηφίσουν όλοι οι συνάδελφοι - μέλη του Σωματείου μας που εργάζονται στην ΕΡΤ-3, καθώς και οι εργαζόμενοι των Κ.Ε. Χορτιάτη,  Θεσσαλονίκης,  Μαλγάρων.

Οι ώρες έναρξης της ψηφοφορίας θα καθοριστούν από την τοπική Εφορευτική Επιτροπή, ως ώρα λήξης όμως καθορίζεται το αργότερο η 19:00.

 

 1. Όσοι εργαζόμενοι - μέλη του Σωματείου μας βρεθούν την ημέρα των εκλογών, σε οποιοδήποτε από τα τρία εκλογικά τμήματα, μπορούν να ψηφίσουν εκεί.
 1. Όσοι εργαζόμενοι - μέλη του Σωματείου μας υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες στην Έδρα των οποίων δεν έχει συσταθεί Εκλογικό Τμήμα και όσοι αδυνατούν για υπηρεσιακούς ή άλλους λόγους να βρεθούν σε εκλογικό τμήμα, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου εφόσον προηγουμένως ενημερώσουν την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
 1. Την ευθύνη για την παραλαβή και ανακήρυξη υποψηφίων, την έκδοση των αποτελεσμάτων και του εκλογικού υλικού έχει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Λ. Μεσογείων 432 - 15342 Αγία Παρασκευή).
 1. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υπενθυμίζει στους συναδέλφους :

α. Το σύστημα που ισχύει είναι η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ του Ν.1264/82.

β. Τα μέλη για να ψηφίσουν θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ή το  ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ.

γ. Στις εκλογές θα χρησιμοποιηθούν δύο ψηφοδέλτια : ένα για την εκλογή νέων Οργάνων Διοίκησης και ένα για την εκλογή Αντιπροσώπων στις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

δ.  Οι σταυροί προτίμησης θα σημειώνονται με ΣΤΥΛΟ χρώματος ΜΑΥΡΟΥ ή  ΜΠΛΕ.

 1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων των συνδυασμών θα φέρουν :

α. Την επωνυμία του συνδυασμού.

β. Τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά.

γ. Τις υπογραφές των υποψηφίων.

 1. Οι αιτήσεις των μεμονωμένων υποψηφίων θα φέρουν :

α. Την ένδειξη "ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ".

β. Το ονοματεπώνυμό του.

γ. Την υπογραφή του υποψηφίου.

 1. Οι υποψηφιότητες (που θα υποβάλλονται εις διπλούν) θα παραδίδονται ή θα αποστέλλονται στα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και θα γίνονται δεκτές μέχρι και στις 30 Οκτωβρίου  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ  και  ώρα  15:00.

 1. Τα αποτελέσματα του εκλογικού τμήματος Κατεχάκη θα δοθούν από τον εκεί Δικαστικό Αντιπρόσωπο στον Δικαστικό Αντιπρόσωπο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα του εκλογικού τμήματος Θεσσαλονίκης  θα σταλούν με FAX από τον  Δικαστικό Αντιπρόσωπο προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

(Λ. Μεσογείων 432- Αγία Παρασκευή Τ.Κ. 15342,  στον αριθμό   FAX  210 6066265),

ή μετά από σάρωση στο E mail  :  keepasimite@ert.gr ,

προκειμένου να γίνει δυνατή η αυθημερόν συγκέντρωση των αποτελεσμάτων και η διαδικασία της διαλογής για την ανάδειξη των νέων οργάνων Διοίκησης και των αντιπροσώπων.

 1. Τα αποτελέσματα και το εκλογικό υλικό της ψηφιακής κάλπης θα δοθεί ηλεκτρονικά και έγχαρτα στον Δικαστικό Αντιπρόσωπο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
 1. Το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, καταστάσεις ψηφισάντων, πρακτικό δικαστικού αντιπροσώπου κ.λπ.) του εκλογικού τμήματος της ΕΡΤ3 θα σταλεί μέσω courier στα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής,

(Λεωφ.  Μεσογείων 432 – Τ.Κ. 153 42 – Αγία  Παρασκευή (Ρ222)  τηλ. 210 6066266).

Τα  ως  άνω  αποφασίστηκαν στο γραφείο του Συλλόγου Ρ222 (Λεωφ. Μεσογείων 432 - Αγία Παρασκευή)  από τα μέλη της  Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής:

 

Μιχαηλίδης Γεώργιος

694 6643294

Μιχαλόπουλος Μιχαήλ

697 5884045

Ντανάσης Δημήτριος

697 9982413

Παντελιάδης Αργύριος

697 7679690

Παπακυρίτση  Μαρία

697 4804460

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

 

Μιχαηλίδης Γεώργιος      

Μιχαλόπουλος Μιχαήλ    

Ντανάσης Δημήτριος      

Παντελιάδης Αργύριος    

Παπακυρίτση  Μαρία      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση ΠΑΣΥΜΗΤΕ

 

 

 Εκλογοαπολογιστική  Γενική Συνέλευση  ΠΑΣΥΜΗΤΕ

Στις  17 Οκτωβρίου 2023, στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, έγινε η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Γενική ενημέρωση – Τρέχοντα θέματα
 2. Μητρώο μελών
 3. Διοικητικός Απολογισμός
 4. Οικονομικός Απολογισμός - Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
 5. Οικονομικός Προϋπολογισμός
 6. Επιλογή Δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης για αντιπροσώπευση στη ΓΣΕΕ
 7. Τοπικά Παραρτήματα
 8. Σύσταση Εκλογικών Τμημάτων
 9. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών προς διενέργεια Αρχαιρεσιών για Εκλογή νέων Οργάνων Διοίκησης (ΔΣ, ΕΕ) και Αντιπροσώπων στις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (ΠΟΣΠΕΡΤ, ΕΚΑ )
 10. Εξουσιοδότηση του ΔΣ για απεργιακές κινητοποιήσεις

Η Γενική Συνέλευση έγινε με την παρουσία Δικαστικής Αντιπροσώπου  και με δυνατότητα  παρουσίας από απόσταση, μέσω της πλατφόρμας ZOOM και ψήφου μέσω της πιστοποιημένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ψηφοφοριών  ElectoBox.

Σε σύνολο 398 ταμειακά τακτοποιημένων μελών, παραβρέθηκαν στην Γενική Συνέλευση 31 μέλη με φυσική παρουσία και 88 μέλη από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέχτηκε  ο συνάδελφος Γιαννόπουλος Χρήστος και Γραμματέας  η  συναδέλφισσα Κουστούκη Κωνσταντίνα.

Έγινε ο Διοικητικός Απολογισμός από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Συλλόγου, συνάδελφο Γαβριήλ Κασιμάτη, ο οποίος ανέφερε τα πεπραγμένα της προηγούμενης περιόδου και έβαλε τους στόχους και τις διεκδικήσεις του Σωματείου για την επόμενη περίοδο στην οποία βασική διεκδίκηση όλων των συναδέλφων μας είναι  νέα ΣΣΕ που να ικανοποιεί μισθολογικά και θεσμικά δικαιώματα που για χρόνια στερούνται οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Δεσμεύτηκε για τη στήριξη και την υπεράσπιση όσων εργάζονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας και χαιρέτισε την είσοδο νέων μελών και την ανανέωση του Συλλόγου. Κάλεσε  τη συστράτευση όλων των μελών και τη μαζική συμμετοχή στις επερχόμενες Εκλογές.

Η Ταμίας, συναδέλφισσα Σκιαθίτου Κωνσταντίνα υπέβαλε στη Γενική Συνέλευση για έγκριση τον Οικονομικό Απολογισμό του απερχόμενου έτους.   

Η Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής συναδέλφισσα Κιάμου Φανή  διάβασε  την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Ταμίας υπέβαλε  στη Γενική Συνέλευση για έγκριση τον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Έγιναν  τοποθετήσεις παρατάξεων και μελών.

Κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν ψηφίσματα της ΓΣ για τη μη εφαρμογή της ΣΣΕ, για τα εργατικά ατυχήματα,  για την  συμπλήρωση των κενών οργανικών θέσεων με τακτικό προσωπικό, για την υποβάθμιση της ΕΡΤ3, των Περιφερειακών Σταθμών και του Δικτύου Εκπομπής, για την εκδικητική στάση της Διοίκησης σε όσους ασκούν το δικαίωμα σύνταξης με απασχόληση,  για την Ειρήνη κ α. 

Με την παρουσία  Δικαστικής Αντιπροσώπου, έγινε μυστική ψηφοφορία, με την οποία εγκρίθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία ο Διοικητικός Απολογισμός, ο Οικονομικός Απολογισμός και ο Προϋπολογισμός.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε με ψήφο στη φυσική κάλπη και με ηλεκτρονική ψήφο μέσω της πιστοποιημένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Αναλυτικά

 • Ψήφισαν :

Στην φυσική κάλπη        31     μέλη,

Στην ψηφιακή κάλπη      80     μέλη,

Σύνολο                        111     μέλη.

 • Για το Διοικητικό Απολογισμό του απερχόμενου έτους, βρέθηκαν

Στην φυσική κάλπη       ΝΑΙ       27       ΟΧΙ        4       ΛΕΥΚΑ          0          ΑΚΥΡΑ  0

Στην ψηφιακή  κάλπη    ΝΑΙ       73       ΟΧΙ        2       ΛΕΥΚΑ          5          ΑΚΥΡΑ  0

Σύνολο                          ΝΑΙ    100       ΟΧΙ        6       ΛΕΥΚΑ         5          ΑΚΥΡΑ 0

 • Για τον Οικονομικό Απολογισμό του απερχόμενου έτους, βρέθηκαν

Στην φυσική κάλπη       ΝΑΙ       28       ΟΧΙ        2       ΛΕΥΚΑ          1          ΑΚΥΡΑ  0 

Στην ψηφιακή  κάλπη    ΝΑΙ       74       ΟΧΙ        0       ΛΕΥΚΑ          6          ΑΚΥΡΑ  0

Σύνολο                         ΝΑΙ    102       ΟΧΙ        2       ΛΕΥΚΑ         7          ΑΚΥΡΑ 0

 • Για τον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους, βρέθηκαν,

Στην φυσική κάλπη       ΝΑΙ       29       ΟΧΙ        1       ΛΕΥΚΑ          1          ΑΚΥΡΑ    0

Στην ψηφιακή κάλπη     ΝΑΙ       73       ΟΧΙ        0       ΛΕΥΚΑ          7          ΑΚΥΡΑ    0

Σύνολο                          ΝΑΙ    102       ΟΧΙ        1       ΛΕΥΚΑ         8          ΑΚΥΡΑ  0

 

Για τα «Τοπικά Παραρτήματα». Αποφασίστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ιδρυθεί το Τοπικό Παράτημα του ΠΑΣΥΜΗΤΕ στην Θεσσαλονίκη στη συνέχεια και σε άλλες περιοχές.

Για το «Μητρώο μελών». Αποφασίστηκε να υπάρχει δυνατότητα οικονομικής τακτοποίησης των μελών έως και την ημέρα των Εκλογών. 

Στη συνέχεια δόθηκε εξουσιοδότηση στο ΔΣ για απεργιακές κινητοποιήσεις που κρίνονται αναγκαίες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των μελών.

Παρουσία της Δικαστικής αντιπροσώπου ακολούθησε ψηφοφορία για την επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης όπου επιλέχτηκε η ΠΟΣΠΕΡΤ για την αντιπροσώπευση στην ΓΣΕΕ. Το σχετικό πρακτικό επισυνάπτεται.

Για τη «Σύσταση Εκλογικών Τμημάτων». Αποφασίστηκε για τις αρχαιρεσίες για την Εκλογή νέων Οργάνων Διοίκησης (ΔΣ, ΕΕ) και αντιπροσώπων στις Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΠΟΣΠΕΡΤ, ΕΚΑ )  να συσταθούν  τα ακόλουθα Εκλογικά Τμήματα :

 • Ραδιομέγαρο Λεωφ. Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή
 • Κατεχάκη Λεωφ. Μεσογείων 136, Αθήνα
 • ΕΡΤ 3 Λεωφ. Στρατού 1 & Καυταντζόγλου, Θεσσαλονίκη

Αποφασίστηκε επίσης οι εκλογές του Συλλόγου να διενεργηθούν με ψήφο σε φυσική και σε ψηφιακή κάλπη. Για το σκοπό αυτό η ηλεκτρονική ψηφοφορία αποφασίστηκε  να διενεργηθεί μέσω της πιστοποιημένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ψηφοφοριών ElectoBox. Ως εκ τούτου  όσοι εργαζόμενοι - μέλη του Σωματείου μας υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες στην έδρα των οποίων δεν έχει συσταθεί εκλογικό τμήμα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το  εκλογικό τους δικαίωμα μέσω της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας ψηφοφοριών. Την ίδια δυνατότητα έχουν και όσα μέλη, που για υπηρεσιακούς και άλλους λόγους, αδυνατούν να προσέλθουν στα εκλογικά τμήματα που έχουν συσταθεί. Για τη διαδικασία θα ενημερώσει έγκαιρα η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Παρουσία της Δικαστικής Αντιπροσώπου, ακολούθησε ψηφοφορία  για την Εκλογή της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών των παραπάνω Εκλογικών Τμημάτων, που θα διενεργήσουν τις Αρχαιρεσίες για την  ανάδειξη των νέων Οργάνων  Διοίκησης  του  Συλλόγου  (ΔΣ, ΕΕ)  και των Αντιπροσώπων στις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (ΠΟΣΠΕΡΤ, ΕΚΑ ). Το σχετικό πρακτικό επισυνάπτεται. 

Τέλος ο συνάδελφος  Χρήστος Γιαννόπουλος κάλεσε τα μέλη του Συλλόγου να συμμετέχουν μαζικά στις επερχόμενες εκλογές και έλυσε την συνεδρίαση.

 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                                     Η Γραμματέας της Γ.Σ.

 

Γιαννόπουλος Χρήστος                               Κουστούκη Κωνσταντίνα

 

 

 

 

 

Αποχαιρετούμε με οδύνη το συνάδελφο και φίλο Βασίλη Αποστολόπουλο

 

Αγία  Παρασκευή  13  Οκτωβρίου 2023

Αποχαιρετούμε με οδύνη το συνάδελφο και φίλο Βασίλη Αποστολόπουλο

 

Ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ, ο τεχνικός κλάδος, ολόκληρη η ΕΡΤ  θρηνούμε τον αιφνίδιο και πρόωρο θάνατο του καλού συναδέλφου μας και φίλου Βασίλη Αποστολόπουλου.

Μια ακόμη μεγάλη απώλεια που προστίθεται τα τελευταία χρόνια στο μακρύ κατάλογο των αδικοχαμένων συναδέλφων, εργαζόμενων της ΕΡΤ.

Ο Βασίλης σπούδασε στα ΤΕΙ και απόκτησε πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Εργαζόταν στην ΕΡΤ από το 1989. Με συνέπεια, με ήθος και επαγγελματισμό  υπηρέτησε στο Δίκτυο Εκπομπής της ΕΡΤ. Τα πρώτα χρόνια στο ΚΕ Κεφαλλονιάς, στη συνέχεια μέχρι και σήμερα στο  ΚΕ  Καλαμάτας και στην ευρύτερη περιοχή.

Η καρδιά του Βασίλη σταμάτησε να  χτυπάει  χθες σε ηλικία 60 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει το Σάββατο 14 Οκτωβρίου στις 15:00, στον Ι.Ν. Γενέθλιον  Θεοτόκου στην οδό Λακωνική, στα Γιαννιτσάνικα  Καλαμάτας.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Καλό Ταξίδι αγαπημένε μας συνάδελφε Βασίλη …

Θα σε θυμόμαστε πάντα 

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας

 

Γαβριήλ Κασιμάτης                 Χρήστος Γιαννόπουλος

 

 

 

 

ΠΑΣΥΜΗΤΕ : Πρόσκληση στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

 

 Αγία  Παρασκευή  20  Σεπτεμβρίου 2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, αποφάσισε ομόφωνα και συγκαλεί την Εκλογοαπολογιστική  Γενική Συνέλευση στις 3/10/2023 και ώρα 13:00 στο Studio E της Ραδιοφωνίας, στο  Ραδιομέγαρο (Λ. Μεσογείων 432, Αγ. Παρασκευή).

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία, συγκαλείται δεύτερη Γ.Σ. στις 10/10/2023, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Αν πάλι δεν επιτευχθεί  απαρτία τότε το Δ.Σ. συγκαλεί  τρίτη  συνεδρίαση :

 ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

στις  17  Οκτωβρίου  2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

στο Studio E, 1ος όροφος, Ραδιομέγαρο ΕΡΤ

Λεωφ. Μεσογείων 432,  Αγία Παρασκευή

 

Με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 1. Γενική ενημέρωση – Τρέχοντα θέματα
 2. Μητρώο μελών
 3. Διοικητικός Απολογισμός
 4. Οικονομικός Απολογισμός - Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
 5. Οικονομικός Προϋπολογισμός
 6. Επιλογή Δευτεροβάθμιας συνδ/κής οργάνωσης για αντιπροσώπευση στη ΓΣΕΕ
 7. Τοπικά Παραρτήματα
 8. Σύσταση Εκλογικών Τμημάτων
 9. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και Τοπικών Εφ. Επ. προς διενέργεια Αρχαιρεσιών για Εκλογή νέων Οργάνων Διοίκησης (ΔΣ, ΕΕ) και Αντιπροσώπων στις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (ΠΟΣΠΕΡΤ, ΕΚΑ )
 10. Εξουσιοδότηση του ΔΣ για απεργιακές κινητοποιήσεις

Η  προσέλευση  όλων  είναι  αναγκαία  και  απαραίτητη.

Για τη  συμμετοχή  όλων  στη Γ.Σ. το  Δ.Σ. του  Συλλόγου προκηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας από 13:00 έως 16:00 της 17ης Οκτωβρίου. Για τα μέλη του Συλλόγου που υπηρετούν στην Περιφέρεια και δεν θα μπορέσουν να μετακινηθούν και για όσα λόγω σοβαρού κωλύματος δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία, θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οδηγίες για τη λειτουργία της πλατφόρμας θα σταλούν έγκαιρα.

Τονίζεται ότι η Γενική Συνέλευση  θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες και τα μέτρα υγειονομικής προστασίας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας

 

Γαβριήλ Κασιμάτης                 Χρήστος Γιαννόπουλος

 

 

 

 

 

Σελίδα 3 από 488


Δεν μπορείς να ζητάς από τους άλλους αξιοπρέπεια χωρίς πρώτα απ'όλους εσύ να είσαι αξιοπρεπής.... Κρίμα.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΤ HD

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα "Σύστημα Υψηλής Ευκρίνειας HD & ΕΡΤ" την οποία οργάνωσε ο σύλλογός μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Το πληροφοριακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στις παρουσιάσεις των ομιλητών μπορείται να το δείτε εδώ

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το νέο ΔΣ της ΕΡΤ

Ενημέρωση δικηγόρων ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ για ΚΥΑ 2019

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 1

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 2

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 3

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 4

Ραδιοφωνικό μουσείο - πάρκο ΕΡΤ

Α-Δ Σμέρνας_3.jpg
Image Detail
Κέντρο Εκπομπής Δολιανά_7.jpg
Image Detail
GO_TO_TOP